Magazyn Wysokiego Składowania

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach magazynowych systemów WMS (warehouse management system) jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.

Ewidencja zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr oraz wielkości ich stanów stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów. Ma to znaczenie dla Operatywnego zarządzania nie tylko magazynem, lecz dla gospodarowania zapasami.

Magazyn wysokiego składowania

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dokumentowania obrotu magazynowego jest ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości. Przyjęcie i wydanie jest dokumentowane jako Operacja gospodarcza dowodami księgowymi (źródłowymi). Dokumenty magazynowe stanowią grupę dokumentów, których zapisy mają bezpośredni wpływ na prowadzenie gospodarki magazynowej i jej rozliczanie. Mogą być wystawiane „ręcznie” przez magazyniera, w sposób półautomatyczny lub automatyczny, w zależności od ustalenia odpowiednich parametrów i procedur.

Aplikacja dla magazynów wysokiego składowania

magazyn wysokiego składowania

magazyn wysokiego składowania