W rejestrze wyświetlane są zlecenia w buforze oraz zlecenia zatwierdzone, dla których nie zostały wygenerowane dokumenty PZ do strefy przyjęcia.

zpz_oczekujace

Polecenia aktywne w rejestrze: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, GENERUJ PZ, INFORMACJE DODATKOWE.


Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisania zlecenia przyjęcia – opis: Nowe zlecenie przyjęcia.

Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji zlecenia.

Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki: DOKUMENT – dane nagłówkowe zlecenia, POZYCJE – zestawienie pozycji zlecenia.

Polecenie GENERUJ PZ

Polecenie wyświetla dla wybranego zlecenia formularz generowania dokumentu PZ do strefy składowania.

pz_generowanie

W polu LOKALIZACJA należy wybrać ze skorowidza lokalizację przyjęcia (w skorowidzu dostępne są lokalizacje strefy przyjęcia). Dokument PZ jest generowany przez polecenie GENERUJ PZ. Po prawidłowym wygenerowaniu dokumentu PZ zostaje wyświetlony komunikat. Po zamknięciu okna odświeżony zostaje rejestr zleceń – zlecenie, dla którego generowane było PZ zostaje przeniesione do rejestru Zlecenia otwarte – składowanie. Wygenerowane dokumenty PZ zostają zapisane ze statusem dokument zatwierdzony; rejestrują przyjęcie towaru do strefy przyjęcia. Dokumenty wyświetlane są rejestrze Dokumenty PZ – strefa przyjęcia. Przesunięcie towaru ze trefy przyjęcia do strefy składowania rejestrowane jest przez dokument zmiany lokalizacji ZL. Dokumenty rejestrowane są przez terminal.

 Polecenie INFORMACJE DODATKOWE

Polecenie wyświetla menu rozwijane zawierające pozycje: UWAGI i ZAŁĄCZNIKI. Pozycje menu opisane są na stronach Uwagi i Załączniki.