Obieg dokumentów przyjęcia do magazynu:

  1. Zapisanie i zatwierdzenie zlecenia przyjęcia.
  2. Wygenerowanie dla zlecenia przyjęcia dokumentu PZ do strefy przyjęcia.
  3. Składowanie towaru – praca przez terminal; paletowanie towaru; rejestracja zmiany lokalizacji – przesunięcie ze strefy przyjęcia do strefy składowania.
  4. Zamknięcie zlecenia – wygenerowanie dokumentu różnic. W przypadku, gdy ilość zlecenia jest większa niż ilość towaru przyjęta do strefy składowania w programie należy dopisać dokument zmiany lokalizacji dla nadwyżki.