Menu MAGAZYN / PRZYJĘCIA zawiera submenu: ZLECENIA PRZYJĘCIA, PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE i PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE.

menu_zpz

 

Pozycja menu ZLECENIA PRZYJĘCIA

Menu zawiera pozycje:

  • Nowe zlecenie przyjęcia – pozycja menu otwiera formularz dopisania zlecenia.
  • Zlecenia przyjęcia w buforze – rejestr zleceń przyjęcia zapisanych ze statusem w buforze.
  • Zlecenia przyjęcia oczekujące – rejestr przyjęć oczekujących na przyjęcie do strefy przyjęcia; w rejestrze jest generowane PZ do strefy przyjęcia.
  • Zlecenia otwarte – składowanie – rejestr zleceń przyjętych do strefy przyjęcia; oczekujących na składowanie, w trakcie składowania i przyjętych do strefy składowania. W rejestrze aktywna jest funkcja zamykania zleceń.
  • Zlecenia zamknięte – rejestr zleceń zamkniętych.
  • Import zleceń – formularz importowania zleceń z pliku xls.
  • Wszystkie zlecenia przyjęcia – rejestr wszystkich zleceń przyjęcia.

 

Pozycja menu PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE

przyjecia_menu_1

 

Pozycja menu PRZYJĘCIA WEWNĘTRZNE