Menu KARTOTEKI / ASORTYMENT wyświetla submenu zawierające rejestr wszystkich kartotek (pozycja menu WSZYSTKIE KARTOTEKI) oraz dynamicznie budowane menu kartotek według kontrahentów (pozycja menu TOWAR WG KLIENTÓW).

asortyment_menu

asortment_menu_2

Wybór pozycji menu WSZYTKIE KARTOTEKI lub pozycji menu z nazwą kontrahenta wyświetla rejestr kartotek asortymentowych – w przypadku menu wg kontrahenta wyświetlone zostają kartoteki przypisane do kontrahenta.

Funkcje dostępne w kartotekach towarowych: DOPISZ, EDYCJA, KOPIA, PODGLĄD, INFORMACJE DODATKOWE, STANY MINIMALNE (generowanie zleceń przesunięcia dla stanów minimalnych).

 


Polecenie DOPISZ

asortyment_dopisanie

Polecenie DOPISZ wyświetla okno dopisania kartoteki towarowej. Okno dopisania kartoteki zawiera dwie zakładki: Dane podstawowe i Dane uzupełniające. Wymagane pola przy dopisaniu kartoteki: INDEKS, NAZWA, KONTRAHENT, JEDNOSTKA MIARY, GRUPA,  JEDNOSTKA WEJŚCIA / WYJŚCIA. Etykiety pól wymagalnych oznaczone są pogrubioną czcionką.

W polu JEDNOSTKA WEJŚCIA / WYJŚCIA  należy wybrać ze skorowidza jednostkę, wg której będzie generowane rozliczenie kosztów dla asortymentu. Dostępne wartości w skorowidzu: karton, kg, m3, paleta, szt.

Kartoteka jest zapisywana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Układ formularza i jego pola są takie same jak w formularzu dopisania. W formularzu nie jest edytowane pole MAGAZYN. Wprowadzone zmiany zapisywane są przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisu danych.


Polecenie KOPIA

Polecenie pozwala na skopiowanie kartoteki asortymentowej. Potwierdzenie polecenia wyświetla formularz dopisania kartoteki, gdzie w polach zapisane są informacje kartoteki wybranej (zaznaczonej) do skopiowania. Polecenie ZAPISZ dopisuje kartotekę; polecenie ANULUJ zamyka formularz bez wykonania operacji.


Polecenie INFORMACJE DODATKOWE

Menu rozwijane INFORMACJE DODATKOWE zawiera pozycje: UWAGI, ZAŁĄCZNIKI, CECHY. Opis uwag zawiera strona Uwagi.  Pozycja menu ZAŁĄCZNIKI opisana została na stronie Załączniki.


Polecenie STANY MINIMALNE

stany_minimalne_1

Polecenie wyświetla okno zawierające zestawienie asortymentu, dla którego został zdefiniowany stan minimalny (formularz dopisania / edycji kartoteki, zakładka Dane uzupełniające , pole ILOŚĆ MINIMALNA). Zestawienie zawiera informacje o: ilości minimalne, ilości dostępnej w strefie zbierania (kolumna STAN DOSTĘPNY SZ), ilości w zleceniach przesunięcia do strefy zbierania (kolumna ZLECENAI PRZESUNIĘCIA SZ).

Polecenie GENERUJ ZLECENIE PRZESUNIĘCIA dopisuje zlecenia według założeń:

  • ustalany jest asortyment, dla którego zdefiniowany został stan minimalny większy od 0;
  • dla asortymentu porównywany jest stan minimalny do stanu magazynowego plus ilości z zapisanych dyspozycji przesunięcia;
  • dla pozycji (asortyment) gdzie stan minimalny jest większy od sumy ilości magazynowej i zapisanych dyspozycji przesunięcia generowane są nowe dyspozycje przesunięcia;
  • dyspozycje przesunięcia są dopisywane dla pełnych palet.