W definicji pozycji cennika kontrahenta należy wybrać kategorię kosztów. Przewidziane kategorie kosztów:

 1. Magazynowanie (M)
 2. Kompletacja (K)
 3. Usługi (U)
 4. Ryczałt (R)
 5. Przyjęcie palet (PP)
 6. Wydanie palet (WP)
 7. Przyjęcie opakowań (PO)

8. Wydanie opakowań (WO)

 1. Przyjęcie waga dokumenty (PWD) – waga do rozliczenia jest obliczana na podstawie wagi zapisanej w pozycjach dokumentów przyjęcia Pz.
 2. Wydanie waga dokumenty (WWD) – waga do rozliczenia jest obliczana na podstawie wagi zapisane w pozycjach dokumentów wydania Wz..
 3. Przyjęcie waga (PWK) – waga do rozliczenia jest obliczana jako iloczyn ilości z pozycji dokumentów Wz i waga z kartoteki asortymentowej.
 4. Wydanie waga (WWK) – waga do rozliczenia jest obliczana jako iloczyn ilości z pozycji dokumentów Pz i waga z kartoteki asortymentowej.

W nawiasach podane zostały oznaczenia kategorii kosztów (pole PRX).

Dla magazynowania wybierana jest jednostka. Przewidziane jednostki magazynowania:

 1. paletodoba
 2. miejsce składowania
 3. kg – dokument – waga obliczana jest na podstawie zapisów  w pozycjach dokumentów magazynowych.
 4. t – dokumenty – waga obliczana jest na podstawie zapisów  w pozycjach dokumentów magazynowych.
 5. kg – waga obliczana jest jako iloczyn ilości z dokumentów magazynowych i wagi z kartoteki asortymentowej.
 6. t – waga obliczana jest jako iloczyn ilości z dokumentów magazynowych i wagi z kartoteki asortymentowej.

Może zostać również wskazanie obliczenia wartości szczytowej. W przypadku wybrania dla magazynowania wartości szczytowej w rozliczeniu kosztów jest uwzględnia najwyższa wielkość z każdego dnia.

Dla magazynowania wg wagi może zostać wskazana jednostka wagi – kilogramy lub tony.

10 powodów, aby wdrożyć program obsługi magazynu !
10 powodów, aby wdrożyć program obsługi magazynu !

SoftwareStudio rozwija swoje oprogramowanie Android. Jeżeli Państwa firma planuje zakup urządzeń to proponujemy wybór terminali Zebra (Motorola) z systemem Android. Dowiedz się jak wdrożyć pro…

Administrator magazynu narzędzi
Administrator magazynu narzędzi

Moduł administrator magazynu narzędzi stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidua…

Administrator programu
Administrator programu

Moduł administratora jest niezbędnym elementem systemu, gdyż za jego pomocą użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może modyfikować sposób działania programu magazynowego WMS.net. P…

Analiza ABC oraz XYZ
Analiza ABC oraz XYZ

W momencie gdy stosujemy analizę XYZ zapasów w magazynie poszczególne rodzaje materiałów dzielone są na trzy podstawowe grupy. Analizy zapasów w magazynie wysokiego składowania mają bardzo du…

Analiza przedwdrożeniowa
Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa ma na celu przygotowanie ludzi i sprzęt do wdrożenia systemów informatycznych. W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy ERP najdogodniejszym s…

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS
Analiza przedwdrożeniowa programu WMS

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (Warehouse Managment System) najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej. Usługa analizy przedwdr…

Androidowy program magazynowy
Androidowy program magazynowy

Dostępny jest w ofercie SoftwareStudio Androidowy program magazynowy. Ustalenie komunikacji programu magazynowego z innymi systemamia jest trudnym i kosztownym elementów wdrożenia. System magazynow…

Aplikacja do magazynu
Aplikacja do magazynu

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest spra…

Aplikacja do magazynu Online
Aplikacja do magazynu Online

Aplikacja magazynowa Online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej. Do obsługi rozproszonych magazynó…

Aplikacja Etykiety Logistyczne
Aplikacja Etykiety Logistyczne

Program Etykiety Logistyczne służy do  wydruku etykiet logistycznych zgodnych ze standardem GS1. Etykieta taka jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (produce…

Aplikacja internetowa
Aplikacja internetowa

Aplikacja internetowa, sklep internetowy – jak to działa? Sieć www była pierwotnie używana wyłącznie do dostarczania statycznych stron zawierających tekst i obrazki. Oprogramowanie serwera www …

Aplikacja magazynowa
Aplikacja magazynowa

System WMS jest to program klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie ruchem …

Aplikacja magazynowa online
Aplikacja magazynowa online

Aplikacja magazynowa online znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. Oprogramowanie SoftwareStudio to…

Aplikacja magazynowa WMS.net
Aplikacja magazynowa WMS.net

Nowoczesna aplikacja magazynowa oferowana przez SoftwareStudio. Oprogramowanie magazynoweNowoczesna aplikacja magazynowa oferowana przez SoftwareStudio.Aplikacja magazynowa może działać …

Aplikacja webowa
Aplikacja webowa

Aplikacja WEBowa (www) to rozwiązanie informatyczne pozwalające na pracę za pomocą przeglądarki internetowej. Oprogramowanie serwera www było stosunkowo proste, wystarczyło że odbierał on ż…

Aplikacje internetowe – programy WEB Edition
Aplikacje internetowe – programy WEB Edition

APLIKACJE INTERNETOWE – PROGRAMY WEB EDITION – www programy internetowe ASP.net aplikacje webowe baza SQL server Jeden komputer dla przedsiębiorstwa? Pojedynczy komputer jest nudny, podobnie jak …

APLIKACJE WMS
APLIKACJE WMS

Prosty programu WMS wybierasz, gdy masz mały budżet i musisz iść na kompromis co do funkcjonalności. APLIKACJE WMS Aplikacja magazynowa Android APLIKACJE WMS. Prosty programu WMS wybier…

Apple iOS oraz OS_X (MAC OS)
Apple iOS oraz OS_X (MAC OS)

Oprogramowanie StudioSystem od 2013 roku pracuje w standardzie HTML5. Można z niego korzystać na urządzeniach posiadających z system operacyjny Apple OS oraz telefonach i tabletach z syste…

Architektura oprogramowania w praktyce
Architektura oprogramowania w praktyce

Firmy programistyczne (tzw. Jak oprogramowanie w magazynie pomaga w pracy magazynu ?

Arkusze stylów CSS
Arkusze stylów CSS

ARKUSZE STYLÓW CSS. Kaskadowe arkusze stylów (CSS z ang. Cascading Style Sheets) to rodzaj języka skryptowego, interpretowanego po stronie przeglądarki klienta, służącego do opisu wyglądu p…

Awizacja dostaw – Okna czasowe
Awizacja dostaw – Okna czasowe

Oprogramowanie awizacji transportu – okienka czasowe

Awizacja w transporcie
Awizacja w transporcie

Awizacja w transporcie wdrażana jest w przedsiębiorstwach, których priorytetem jest zapewnienie lepszej obsługi firm transportowych.

Awizacje transportu
Awizacje transportu

Awizacje. Oprogramowanie system do awizacji VSS.net to rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution). Zwanego także YMS (Yard Management System). To system informatyczny do zarządzania procesam…

Baza a dyski fizyczne

Dane, jak i dziennik transakcji można dodatkowo zabezpieczyć przed ewentualnymi awariami dysków fizycznych. Do tego celu należy użyć macierzy dyskowych z zaimplementowanymi konfiguracjami RAID (…

Bazy danych
Bazy danych

Projektowanie bazy danych powinno rozpoczynać się zawsze od analizy informacji, które mają znaleźć się w bazie i powiązań istniejących między nimi. W wyniku wstępnej fazy prac powstaje s…

Bezpieczeństwo – Uwierzytelnianie
Bezpieczeństwo – Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie jest procesem stwierdzania autentyczności, czyli wiarygodności, weryfikacji tożsamości użytkownika. Użytkownicy mogą być uwierzytelniani na podstawie jednej lub kilku inf…

Bezpieczeństwo .NET Framework
Bezpieczeństwo .NET Framework

Platforma programistyczna .NET stanowi pierwszą tak dużą zmianę w podejściu do programowania od czasu wprowadzenia w lipcu 1993 roku Win32 API wraz z systemem Windows NT 3.0. W odróżnieniu od W…

Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo można by opisać w skrócie za pomocą słów: uwierzytelnienie , autoryzacja i bezpieczna komunikacja.

Bezpieczeństwo w magazynie
Bezpieczeństwo w magazynie

Warehouse Management System (WMS) jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów umożliwiając zwiększenie liczby realizowanych zleceń na zmianę wspomagając kierowanie ruchem pro…

Biznes uzależniony od Google
Biznes uzależniony od Google

Wyszukiwarka, która narodziła się w garażu gdzieś w Kalifornii, jest obecnie najpopularniejszym na świecie narzędziem do przeszukiwania zasobów sieci. Według comScore, aż 66,8% rynku wyszuki…

Business Intelligence SQL
Business Intelligence SQL

Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie. Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracow…

Casio DT-X8
Casio DT-X8

Już pierwsze spojrzenie, na pofalowaną w kształcie litery S konstrukcję terminala Casio DT-X8, sugeruje doskonałą ergonomię. Jest to kolejne urządzenie opracowane przez Casio zgodnie z zasadam…

Casio terminal DT-X30
Casio terminal DT-X30

Projektanci terminala serii DT-X30 bardzo uważnie analizowali opinie użytkowników, którzy wykorzystują tego typu urządzenia w swojej codziennej pracy. Design urządzenia został zaprojektowany z…

Centra danych
Centra danych

Większość wyposażenia centrum danych z reguły stanowią serwery upakowane w dziewiętnastocalowych szafach, ustawianych w rzędach, pomiędzy którymi tworzą się korytarze umożliwiające dost…

Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio
Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

SoftwareStudio stając przed nowymi wyzwaniami i chcąc oferować usługi na najwyższym poziomie nawiązała współpracę z organizacją GS1 Polska, będąca częścią międzynarodowej organizacji …

Chmura prywatna
Chmura prywatna

Rozwiązania chmury prywatnej firmy Microsoft są oparte na rozwiązaniach Windows Server i System Center. Dla wielu nowych firm korzystanie z chmur obliczeniowych rozpoczyna się od wdrożenia c…

Cloud Computing
Cloud Computing

Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytk…

Co wybrać do zarządzania magazynem?
Co wybrać do zarządzania magazynem?

Program daje możliwość zarządzania magazynem online, czyli z dostępem przez Internet. Studio Magazyn WMS. Program magazynowyProgram do obsługi magazynuZarządzanie magazyn onlineOprog…

Cross-Docking w programie WMS.net
Cross-Docking w programie WMS.net

W przeciwieństwie do prowadzenia gospodarki asortymentowej w magazynie, podczas przyjęcia nie definiowany jest asortyment oraz jego ilość, a także nie jest przydzielana lokalizacja. Cross-Docking…

Cykl życia strony internetowej
Cykl życia strony internetowej

Cykl życia strony internetowej zależy od konfiguracji aplikacji internetowej. Zmienne aplikacyjne Przechowują  swoją zawartość przez cały okres życia aplikacji, tzn. od pierwszy…

Czy rozmieszczenie towarów w magazynie można używać na smartphonach?
Czy rozmieszczenie towarów w magazynie można używać na smartphonach?

Podczas przyjmowania danej jednostki logistycznej, system WMS od razu skieruje produkt do odpowiedniej strefy. Integracja systemów magazynowych pomiędzy firmami czy też centrami dystrybucji.

Czytnik kodów kreskowych Motorola DS3408
Czytnik kodów kreskowych Motorola DS3408

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH MOTOROLA DS3408 – Motorola DS3408 to czytnik kodów kreskowych, przemysłowy przewodowy przeznaczony dla kodów 1D, 2D oraz kodów pocztowych. Wielokierunkowy czytnik pr…

Czytnik kodów kreskowych Motorola DS3578
Czytnik kodów kreskowych Motorola DS3578

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH MOTOROLA DS3578 – Przemysłowy bezprzewodowy (Bluetooth) skaner kodów kreskowych 1D ,2D i kody pocztowe Motorola DS3578. Skanery serii DS35x8 Skanery serii DS35x8 zosta…

Czytnik MOTOROLA DS3408
Czytnik MOTOROLA DS3408

Wielokierunkowy przemysłowy czytnik kodów DS 3408 o rozdzielczości 640 x 480 px czyta kody kreskowe jednowymiarowe 1D, dwuwymiarowe 2D oraz kody pocztowe. Tylko DS 3408 z serii DS3400 charakte…

Demo programu magazyn wysokiego składowania
Demo programu magazyn wysokiego składowania

Wersja demonstracyjna programu magazynowego Magazyn WMS.net pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu.

Dokumentacja
Dokumentacja

Rozwiązania oparte o platformę StudioSystem oferują administratorowi narzędzie generujące automatycznie dokumentację techniczną bazy SQL z której korzysta system.

Dokumentacja – funkcje SQL
Dokumentacja – funkcje SQL

Platforma internetowa StudioSystem działa w oparciu o konfigurację i zapis danych przede wszystkim w tabelach bazy danych SQL, a część uniwersalnych zadań wykonywanych jest za pomocą funkc…

Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów
Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Dostarczona dokumentacja dotyczy instalacji i konfiguracji aplikacji i serwerów dla wersji 32/64 bitowej z interfejsem WWW, obsługiwanych za pomocą przeglądarkę internetową Przedstawione…

Dokumentacja – Procedury Składowane
Dokumentacja – Procedury Składowane

Platforma internetowa StudioSystem działa w oparciu o konfigurację i zapis danych przede wszystkim w tabelach bazy danych SQL, a część uniwersalnych zadań wykonywanych jest za pomocą procedur …

Dokumentacja – Tabele SQL
Dokumentacja – Tabele SQL

Platforma internetowa StudioSystem działa w oparciu o konfigurację i zapis danych przede wszystkim w tabelach bazy danych SQL. StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący…

Dokumentacja – Widoki SQL
Dokumentacja – Widoki SQL

Platforma internetowa StudioSystem działa w oparciu o konfigurację i zapis danych przede wszystkim w tabelach bazy danych SQL, z których wygodny odczyt uzyskuje się poprzez wykorzystanie widoków…

Dokumenty magazynowe
Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania. Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzeda…

Dokumenty WZ
Dokumenty WZ

Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą dokumentów magazynowych WZ lub RW. Wydanie towaru z magazynu (dokumenty WZ) Przewidziane w ewidencji wydania dokumenty: …

Doradztwo IT
Doradztwo IT

Doradztwo informatyczne (konsulting informatyczny) ma na celu przedstawienie oferty klientowi, która jest zgodna z jego potrzebami i planowanym budżetem. Doradztwo w zarządzaniu systemami informat…

Dostęp do danych przez www
Dostęp do danych przez www

DOSTĘP DO DANYCH PRZEZ WWW Metody statycznego udostępniania informacji tekstowej na internetowych witrynach www należą do najprostszych. Pojawienie się nowych technologii postawiło projekt…