Rozliczenia kosztów generowane są dla wybranego kontrahenta i przedziału czasowego. Rozliczenie może zostać zapisane jako dokument zatwierdzony lub w buforze. Program automatycznie generuje rozliczenie ogólne i rozliczenia szczegółowe.

Prawidłowe dopisanie rozliczenia kosztów wymaga wprowadzenia definicji w kartotekach kontrahentów i usług.

Definicja kosztów w cenniku kontrahenta

Definicja kosztów w cenniku kontrahenta

W definicji pozycji cennika kontrahenta należy wybrać kategorię kosztów. Przewidziane kategorie kosztów: Magazynowanie (M) Kompletacja (K) Usługi (U) Ryczałt (R) Przyjęcie palet (PP) Wydanie palet (WP) Przyjęcie opakowań (PO) 8. Wydanie opakowań ...
Definicja kosztów w kartotece kontrahenta

Definicja kosztów w kartotece kontrahenta

W zakładce ROZLICZENIE KOSZTÓW zapisywane są kategorie kosztów, które mają zostać zapisane w generowanym rozliczeniu.