Rozliczenie kosztów

Rozliczenia kosztów generowane są dla wybranego kontrahenta i przedziału czasowego. Rozliczenie może zostać zapisane jako dokument zatwierdzony lub w buforze. Program automatycznie generuje rozliczenie ogólne i rozliczenia szczegółowe.

Prawidłowe dopisanie rozliczenia kosztów wymaga wprowadzenia definicji w kartotekach kontrahentów i usług.