Pozycja menu KARTOTEKI / PRACOWNICY wyświetla rejestr kartotek pracowników. W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, DOKUMENTY, SPECJALIZACJE, UPRAWNIENIA, ZAŁĄCZNIKI, UWAGI.

Polecenie DOPISZ

pracownicy dopisz 300×204 program magazynowy Kartoteki pracowników pracownicy dopisz2 300×204 program magazynowy Kartoteki pracowników

Polecenie wyświetla formularz dopisania kartoteki pracownika. Pola wymagalne przy dopisaniu kartoteki: IMIĘ, NAZWISKO. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania kartoteki z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat – „WYPEŁNIJ WYMAGANE POLA”. Kartoteka zostaje dopisana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz dopisania kartoteki bez zapisywania.

Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu. Gdy nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlony komunikat – „Proszę zaznaczyć wiersz tabeli”. Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzone w kartotece zmiany. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisywania zmian.

Polecenie PODGLĄD

pracownicy podglad2 300×191 program magazynowy Kartoteki pracowników pracownicy podgląd1 300×191 program magazynowy Kartoteki pracowników

 

Polecenie wyświetla okno podglądu zawierające dwie zakładki:

– DANE EWIDENCYJNE – zakładka wyświetla podstawowe dane pracownika

– DANE KONTAKTOWE.

Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żadnej wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.

 

Polecenie DOKUMENTY

Polecenie wyświetla dokumenty skojarzone z wybranym pracownikiem.

Polecenie SPECJALIZACJE

pracownicy uprawnienia 300×160 program magazynowy Kartoteki pracowników

 

Polecenie wyświetla okno podglądu i edycji certyfikatów i specjalizacji, które posiada wybrany pracownik. W oknie można dodać nowe certyfikaty lub specjalizacje, można też usunąć wcześniej nadane specjalizacje. Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żadnej wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.

Polecenie UPRAWNIENIA

pracownicy uprawnienia1 300×159 program magazynowy Kartoteki pracowników

Polecenie wyświetla okno umożliwiające podgląd oraz edycję, do jakich magazynów części i materiałów oraz oraz grup obiektów dany pracownik ma uprawnienia dostępu. Poprzez zaznaczanie pól wyboru poszczególnych uprawnień, można je dodawać i odejmować. Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żadnej wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.

Polecenie ZAŁĄCZNIKI

Pozycja załączniki została na stronie ZAŁĄCZNIKI.

Polecenie UWAGI

Pozycja uwagi została na stronie UWAGI.