Transakcja kpaso_insert.aspx przeznaczona jest do tworzenia schematów kompletacji na podstawie składników, usług oraz opakowań.

schemat kompletacji

 

Uruchomienie i konfiguracja

Transakcję należy uruchamiać z parametrem refno= który wskazuje unikalny numer kartoteki produktu. Zalecane jest więc uruchamianie transakcji z kartoteki magazynowej.

Transakcja do listy wyboru pozycji składników, usług i opakowań wykorzystuje zapisy w kartotece KNASO rozróżnionych za pomocą kody zapisanego w kolumnie KTM, dla której zdefiniowany jest słownik o symbolu KTO.

cechy towarów

Składniki

Zakładka składniki pozwala dodawać do schematu kompletacji pozycje magazynowe które wchodzą w skład produktu. Należy wybrać z listy kartotek asortymentowych pozycje, podać ilość i ewentualnie uwagi do pozycji. Lista pozycji składników wynika z tabeli knaso i jest filtrowana wg kolumny KTM zawierającej WMS oraz oznaczonych jako AKTYWNE na tak.

Wykonanie polecenia DODAJ spowoduje zapisanie pozycji w tabeli kpaso.

 

Opakowania

Zakładka opakowania pozwala dodawać do schematu kompletacji pozycje opakowań które wchodzą w skład produktu. Należy wybrać z listy kartotek opakowań pozycje, podać ilość i ewentualnie uwagi do pozycji. Lista pozycji pakowań wynika z tabeli knaso i jest filtrowana wg kolumny KTM zawierającej OPA oraz oznaczonych jako AKTYWNE na tak.

Wykonanie polecenia DODAJ spowoduje zapisanie pozycji w tabeli kpaso.

 

Czynności

Zakładka czynności pozwala dodawać do schematu kompletacji pozycje usług wykonywanych podczas procesu kompletacji, które wchodzą w skład produktu. Należy wybrać z listy kartotek czynności pozycje, podać ilość i ewentualnie uwagi do pozycji. Lista pozycji pakowań wynika z tabeli knaso i jest filtrowana wg kolumny KTM zawierającej USL oraz oznaczonych jako AKTYWNE na tak.

Wykonanie polecenia DODAJ spowoduje zapisanie pozycji w tabeli kpaso.