Rejestr wyświetla dyspozycje wydania zrealizowane.

wz_zrealizowane

Dyspozycje zrealizowane to dokumenty WZ ze statusem w buforze, dla których zostało potwierdzone wydanie przez zapis terminalem. Zatwierdzenie dokumentu wymaga jego zamknięcia.

Funkcje w rejestrze dokumentów: ZAMKNIJ, KONTROLA JAKOŚCI, KOREKTA ILOŚCI, PODGLĄD, WYDRUKI.

Polecenie ZAMKNIJ

Polecenie wyświetla dla wybranego dokumentu formularz zamknięcia. Przy zamknięciu dyspozycji wydania  ze strefy zbierania (symbol strefy SZ) program kontroluje  ilość dyspozycji i ilość spakowaną; kontrolę jakości. Informacja o kontroli jakości może być zapisana przez terminal lub w programie.