Pozycja menu MAGAZYN / WYDANIA zawiera pozycje submenu:

wydania_menu

Pozycja menu ZLECENIA WYDANIA

 1. Nowe zlecenie wydania – pozycja menu otwiera formularz dopisania zlecenia wydania.
 2. Zlecenia wydania do realizacji – rejestr zleceń wydania zatwierdzonych i w buforze. Zlecenia do realizacji. Aktywna funkcja generowania dyspozycji wydania dla zatwierdzonych zleceń.
 3. Import zleceń – formularz importu zleceń z pliku xls.
 4. Wszystkie zlecenia wydania – rejestr wszystkich zleceń wydania.

Pozycja menu WYDANIA ZEWNĘTRZNE

wydania_menu_1

 1. Dyspozycje wydania do realizacjirejestr dyspozycji wydania (dokumenty WZ w buforze) do realizacji.
 2. Dyspozycje wydania zrealizowane – rejestr dyspozycji zrealizowanych.
 3. Dokumenty WZ zatwierdzone – zamknięte wydania zewnętrzne.
 4. Etykiety kartonów – formularz wydruku etykiet na kartony.

Pozycja menu ROZCHODY WEWNĘTRZNE

 1. Nowy dokument RW – menu wyświetla formularz dopisania dokumentu RW.
 2. Dokumenty RW bufor – rejestr dokumentów RW w buforze.
 3. Dokumenty RW zatwierdzone – rejestr zatwierdzonych dokumentów RW.