W rejestrze wyświetlane są wszystkie zlecenia przyjęcia.

zpz_wszystkie

Dostępne funkcje w rejestrze: DOPISZ, PODGLĄD, INFORMACJE DODATKOWE.

Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki: DOKUMENT – główne dane zlecenia, POZYCJE – zestawienie pozycji zlecenia.