Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI wyświetla rejestr kartotek kontrahentów (klientów). W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, CENNIK, kartoteka odbiorców,  informacje dodatkowe.


Polecenie DOPISZ

Dopisanie kartoteki kontrahenta

Polecenie wyświetla formularz dopisania kartoteki kontrahenta. Pola wymagalne przy dopisaniu kartoteki: NAZWA KONTRAHENTA, NAZWA SKRÓCONA, KOD POCZTOWY, ULICA, KRAJ, SPOSÓB WYDANIA. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania kartoteki z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat. Kartoteka zostaje dopisana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz dopisania kartoteki bez zapisywania.

Pole SPOSÓB WYDANIA obsługiwane jest przez skorowidz sposobów  (metod wydania). Pozycje SKOROWIDZA: FEFO, FIFO, LIFO. Sposób wydania zapisany dla kontrahenta jest stosowany przy automatycznym wydaniu – dyspozycja wydania i przesunięcia.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu. Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzone w kartotece zmiany. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisywania zmian.


Polecenie PODGLĄD

kontrahent_podglad

Polecenie wyświetla okno podglądu zawierające trzy zakładki:

  • DANE KONTRAHENTA – zakładka wyświetla najważniejsze dane kontrahenta
  • DOKUMENTY MAGAZYNOWE – w zakładce wyświetlane jest zestawienie pozycji dokumentów magazynowych skojarzonych z wybranym kontrahentem
  • ZLECENIA – w zakładce wyświetlane są pozycje dokumentów zleceń wydania oraz przyjęcia skojarzone z wybraną kartoteką kontrahenta.

Polecenie ODBIORCY

Polecenie wyświetla kartotekę odbiorców zapisanych dla kontrahenta.

odbiorcy

Opis kartoteki odbiorców znajduje się na stronie Odbiorcy.


Polecenie CENNIK

Pozycja menu CENNIK składa się z dwóch pozycji: CENNIK i KOSZTY W ROZLICZENIU. Menu CENNIK wyświetla usługi zdefiniowane dla kontrahenta. Menu KOSZTY W ROZLICZENIU przeznaczona jest do zapisania kategorii kosztów, które mają być uwzględniane w rozliczeniu kosztów. Pozycja menu CENNIK opisana została na stronie Cennik. Koszty definiowane dla kontrahenta opisane są stronie Koszty w rozliczeniu.


Polecenie INFORMACJE DODATKOWE

Menu INFORMACJE DODATKOWE zawiera pozycje: UWAGI (opis na stronie Uwagi), ZAŁĄCZNIKI (opis na stronie Załączniki), CECHY.