Terminal Android

Jako nowoczesna firma, wprowadzamy pionierskie rozwiązania śledząc najnowsze trendy na rynku aplikacji biznesowych. Jako stale rosnąca siła system Android rozwija się również w środowisku aplikacji biznesowych stając się konkurencją dla dominującego od lat systemu Windows CE. Dlatego rozwijamy swoje oprogramowanie równolegle na obie platformy. System Android jako znacznie młodszy daje większe możliwości doboru sprzętu dla wygody użytkowania w zależności od zastosowania.

 

motorola-mc40  Screenshot_2014-08-25-12-04-39Screenshot_2014-08-25-12-04-28

PROGRAM MAGAZYNOWY ANDROID

Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile

Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile

Środowisko działania Program został stworzony do działania w systemie Windows Mobile 5.0+, w oparciu o wykorzystanie bibliotek .Net CF 3.5, których obecność na urządzeniu jest konieczna przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji WMS. Interfejs programu...
Oprogramowanie Terminala

Oprogramowanie Terminala

Program WMS Terminal.net przeznaczony jest do współpracy z programem Studio Magazyn WMS.net prowadzenia gospodarki magazynowej z uwzględnieniem specyfiki obsługi magazynu wysokiego składowania. Od 2008 roku oprogramowanie magazynowe WMS.net ofer...
Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja aplikacji Terminal WMS na urządzeniach z systemem Microsoft Windows CE lub Windows Mobile Moduł Terminal stanowi plik uruchomieniowy Framework_mobile.exe , który może być wgrany do dowolnego foldera na serwerze Windows 2008/2012 i udos...
Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

Logowanie do zdalnego pulpitu weryfikowane jest za pomocą nazwy użytkownika i hasła serwera Windows, na tej podstawie użytkownik terminala dostaje się do serwera, nie oznacza to jednak że może korzystać z programu WMS oraz jakie ma w nim uprawnienia. Ustawie...
Konfiguracja Menu Terminal WMS

Konfiguracja Menu Terminal WMS

Użytkownicy modułu Terminal mają dostęp do wybranych transakcji dostępnych w aplikacji na podstawie definicji Kodu Terminala (roli terminala). Administrator za pomocą opcji z poziomu konfiguracji systemu może włączać wybrane transakcję per grupa (KOD...
Transakcje modułu Terminal WMS

Transakcje modułu Terminal WMS

Administrator może użytkownikowi udostępnić wybrane transakcje obsługujące program magazynowy WMS z listy dostępnych pamiętając, że każda transakcja może mieć specyficzne wymagania konfiguracji do swojej poprawnej pracy. Przed wyborem i udostępnieni...
AMI_ZL_K

AMI_ZL_K

Transakcja oznaczona kodem AMI_ZL_K jest przeznaczona do zmiany lokalizacji kartonu. Magazynier wczytuje kod palety źródłowej, system sprawdza czy na podanej palecie znajduje się różny asortyment, w razie konieczności użytkownik wczytuje kod asortymentu / karto...
ATL_WAGA

ATL_WAGA

Transakcja oznaczona kodem ATL_WAGA pozwala weryfikować wagę odczytując jej wartość z podłączonej i skonfigurowanej wagi firmy OHAUS. Ważenie palety dla dokumentów przyjęcia lub wydania odbywa się poprzez podanie numery dokumentu.   PROGRAM MAGAZYNOWY...
AW_WZ_Z

AW_WZ_Z

Transakcja wydania towaru na podstawie zlecenia - magazynier otrzymuje listę odpowiednio przefiltrowanych oraz uszeregowanych zamówień do realizacji. Po wyborze zlecenia system sprawdza które pozycje są możliwe do realizacji - ich stan magazynowy jest ...
CCL_IN

CCL_IN

Transakcja oznaczona kodem CCL_IN przeznaczona jest to rejestracji stanów magazynowych i wprowadzania informacji do arkusza spisu z natury. Formularz wymaga wskazania numeru arkusza spisu z natury jaki ma być obsługiwany. Skanując numery partii potwierdza się...
CCL_PW

CCL_PW

Transakcja oznaczona kodem CCL_PW przeznaczona jest do rejestrowania przyjęć do magazynu. Transakcja wymaga podania: Dostawcy Typ artykułu Szerokość rolki Podaje się faktyczną długość Numer partii Miejsce składowania  ...
CCL_RW

CCL_RW

Transakcja oznaczona kodem CCL_RW przeznaczona jest do rejestracji wydań pozycji z magazynu. Użytkownik wybiera następujące informacje: dostawcę, typ, szerokość, wprowadza dodatkowo znacznik NUMER KAMPANII oraz skanuje numer partii jaki wydaje z maga...
CCL_ZW

CCL_ZW

Transakcja oznaczona kodem CCL_ZW przeznaczona do rejestracji zwrotów do magazynu z produkcji. Transakcja wymaga podania: Dostawcy Typ artykułu Szerokość rolki Numer partii jaki wraca z produkcji do magazynu Podaje się faktyczną długo...

DMT_SZ0

Transakcja oznaczona kodem DMT_SZ0 przeznaczona jest do wyszukiwania asortymentu w magazynie. Po zeskanowaniu indeksu lub kodu towaru program wyświetla listę lokalizacji i stany.  

DMT_SZ1

Transakcja oznaczona kodem DMT_SZ1 przeznaczona jest wyświetlania aktualnych stanów magazynowych na wskazanej lokalizacji. Po zeskanowaniu adresu składowania program wyświetla aktualny stan składowanych produktów.  

WMS_PZ_A

WMS_PZ_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru na magazyn . Rozpoczynając transakcję użytkownik podaje kod asortymentu, po czym system wyświetla dane dotyczące produktu, po weryfikacji danych przechodzimy do zakładki paleta...
WMS_STANY

WMS_STANY

Transakcja umożliwia wyświetlenie stanów magazynowych według asortymentu lub według wskazanej lokalizacji.
WMS_WZ_A

WMS_WZ_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_WZ_A służy do dopisania dokumentu wydania towaru z magazynu bezpośredniego, tzn nie powiązanego z dokumentem zlecenia. Po uruchomieniu transakcji należy w pierwszej kolejności zeskanować kod kreskowy wydawanego asortymentu, na ekr...
WMS_ZL_A_A

WMS_ZL_A_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_A_A służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji Asortyment, czyli przełożenia asortymentu z wybranej  palety  na inną . W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z której ma zostać pobrany asortyment, w kolejnym ...
WMS_ZL_P_A

WMS_ZL_P_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji całej  palety . W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z której ma zostać przesunięta paleta. W przypadku gdy na miejscu lokalizacji składowana jest więce...