Dokumentacja – Procedury Składowane

Platforma internetowa StudioSystem działa w oparciu o konfigurację i zapis danych przede wszystkim w tabelach bazy danych SQL, a część uniwersalnych zadań wykonywanych jest za pomocą procedur składowanych bazy SQL.

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach procedur składowanych zainstalowanych w danej bazie StudioSystem bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

Poniżej przedstawiamy tabelę z opisem najważniejszych procedur składowanych  występujących w systemie.

Nazwa Tytuł Opis
DokMMadres ZASTOSOWANIE Zatwierdzanie dokumentu magayznowego – zmiana lokacji
Dziennik ZASTOSOWANIE Zapis danych w dzienniku
Historia ZASTOSOWANIE Zapis danych w rejestrze historii
PobierzNumer
sp_dpmag_insert ZASTOSOWANIE Procedura dodaje zapis pozycji dokumentu magazynowego