Warehouse Management System

System Zarządzania Magazynem

Rozwiązania typu Warehouse Management System (WMS) służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS (Warehouse Management System) stanowią często technologię wspierającą działanie systemu zarządzającego ERP. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych przedsiębiorstw swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu. To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzystaniem oprogramowania Warehouse Management System WMS. Niektórzy dostawcy systemów ERP oferują funkcjonalność WMS jako jeden z modułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP lub obsługują ją częściowo w ramach modułów gospodarki magazynowej.

Magazyn programy komputerowe
Magazyn programy komputerowe

Za pomocą systemu Warehouse Management System WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny; w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

System WMS to nowoczesne rozwiązanie wspierające obsługę procesów logistycznych przeznaczone dla magazynów oraz centrów logistycznych. Dzięki przemyślanemu podziałowi na warianty o różnym stopniu zaawansowania obsługiwanych procesów logistycznych system WMS może być zastosowany w magazynach o dowolnej wielkości i dowolnym stopniu skomplikowania procesów wewnętrznych.
Dzięki prostemu i ergonomicznemu interfejsowi użytkownika system WMS jest intuicyjny w obsłudze, co pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze wydawane w przypadku innych systemów na zaawansowane szkolenia użytkowników.

magazyn wysokiego składowania

System Zarządzania Magazynem

Funkcjonalność systemu WMS

Przyjęcia do magazynu

Obsługa różnych jednostek ładunkowych (palety, kartony, boxy, inne wykorzystywane przez klienta). Przyjęcie według awizo. Wykorzystanie kodów dostawcy oraz możliwość wydruku oznakowań własnych.

magazyn palet dokumenty przyjecia palet pozycje

Transport towaru

Moduł transportowy w systemie WMS odpowiedzialny jest za realizację transportów jednostek pomiędzy dwoma miejscami w magazynie z wykorzystaniem terminali PDA lub kartki papieru. Realizacja zlecenia transportowego w systemie polega na odpowiednim skanowaniu punktów brzegowych transportu (skanowanie odpowiednich kodów kreskowych miejsc fizycznych) skanerem laserowym umieszczonym w terminalu lub skanerem ręcznym (w przypadku kartki papieru) i równocześnie fizycznym przetransportowaniu jednostki. Podczas wykonywania niektórych transportów wymagane jest także skanowanie kodu kreskowego transportowanej jednostki co stanowi dodatkową kontrolę poprawności wykonywania tego procesu.

Składowanie towaru w lokalizacjach lub strefach

Wszystkim miejscom wyznaczonym w magazynie przyporządkowane zostają oznaczenia (miejsca adresowe) pozwalające na szybką lokalizację w ramach powierzchni magazynu wysokiego składowania. Dodatkowo każde miejsce oznakowane jest etykietą zawierającą kod kreskowy jednoznacznie identyfikujący miejsce magazynowe w systemie.

Lokalizacja
Lokalizacja

Wydanie towaru z magazynu

Program Warehouse Management System obsługuje wydanie pełnych jednostek ładunkowych. Każde wydanie z magazynu poprzedzone jest odebraniem z systemu nadrzędnego awiza opisującego jakie jednostki mają zostać wydane z magazynu. Obsługa według strategii FEFO, FIFO, LIFO lub ad hoc. Ponadto system WMS posiada możliwość przygotowania zlecenia kompletacyjnego na konkretne ilości artykułów.

Inwentaryzacja

System WMS obsługuje następujące rodzaje inwentaryzacji:

  • Inwentaryzacja cząstkowa pozwala na wprowadzenie jednostek znajdujących się w magazynie na stan systemu WMS. Operator przeprowadzający ten rodzaj inwentaryzacji wprowadza odpowiednie informacje o jednostce oraz miejscu jej składowania do systemu przy wykorzystaniu terminala WiFi. Po zakończeniu procesu inwentaryzacji system umożliwia wygenerowanie protokołu z jej przeprowadzenia. W procesie możliwe jest także wygenerowanie etykiet, które powinny znaleźć się na nośnikach magazynowych.
  • Inwentaryzacja okresowa – spis z natury pozwalający na wykrycie różnic pomiędzy systemem informatycznym, a rzeczywistym stanem magazynowym. Inwentaryzacja okresowa może być inicjowana przez system nadrzędny, lub przez uprawnionego operatora systemu WMS.
    • Inwentaryzacja całego magazynu
    • Inwentaryzacja wg stref, miejsc składowania
    • Inwentaryzacja wg klientów magazynu logistycznego, poddawany inwentaryzacji jest towar wyłącznie należący do wybranego klienta magazynu

Współpraca WMS z system ERP

System WMS przystosowany jest do pracy z systemami zarządzającymi przedsiębiorstwem, a podział kompetencji pomiędzy te systemy dokonywany jest na podstawie analizy indywidualnych wymagań klienta.

Bezpieczeństwo systemu WMS

System WMS zapewnia wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych dzięki rozbudowanemu mechanizmowi zarządzania użytkownikami oraz uprawnieniami dostępu do poszczególnych funkcji systemu.

administrator uzytkownicy uprawnienia wg roli brak dostepu
[page_title]
[page_title]
[page_title]
magazyn wysokiego składowania, Program Magazynowy

program magazyn

Program Magazyn WMS.net można wdrożyć i zintegrować z systemem WF-mag WAPRO, znanym od wielu lat oprogramowaniem dla firm. Wdrożeniem rozwiązania zajmuje się firma iMAG Centrum…
oprogramowanie w magazynie

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Inwentaryzacja, czyli ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego artykułów w magazynie. Pod względem wartościowym, jaki i ilościowym. Ponadto polega na ustaleniem różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas tego…
program magazynowy, program do magazynowania

Programy magazynowe

PROGRAMY MAGAZYNOWE. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programów komputerowych, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie magazynu, ale poprzez internet…
kod kreskowy

Programy magazynowe

PROGRAMY MAGAZYNOWE. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programów komputerowych, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie magazynu, ale poprzez internet…