Dopisywanie i edycja kartotek miejsc składowania.

knwms_insert

 

 

Automatyczne tworzenie miejsc składowania

Wysłanie transakcji ze specjalnymi parametrami umożliwia na początku wdrożenia lub w sytuacji gdy dostawiane są nowe regały magazynowe generowanie miejsc adresowych. Wygenerowanie miejsc przyśpiesza prace wdrożenia i pozwala na podstawie ustawionych słowników zbudować miejsca składowania (ADRESy, czyli lokacje magazynowe).

Uruchomienie transakcji knwms_insert.aspx z parametrami strefa, magazyn spowoduje że przed wyświetleniem formularz na ekranie wykonana zostanie procedura, która dopisze miejsca składowania.

Przykład uruchomienia

role_wms/knwms_insert.aspx?strefa=1&magazyn=WMS

 

spowoduje utworzenie miejsc składowania dla magazynu WMS w strefie 1 na podstawie słowników:

  • MRE – wyznaczenie rzędów z regałami
  • MSK – regały
  • PSK – poziomy

Schemat tworzenia kodu miejsca składowani jest następujący:

  • pierwszy znak określający strefę np. 1
  • separator kropka
  • Kolejny znak to symbol rzędu regałów ze słownika MRE np.01
  • separator kropka
  • Kolejny znak to symbol regału ze słownika MSK np.21
  • separator kropka
  • Kolejny znak to symbol poziomu (półki) w danym regale ze słownika PSK, gdzie poziom 0 to podłoga, np. 2

Przykładowe oznaczenie miejsca składowania: 1.01.21.2 oznacza lokalizację w strefie 1, rząd regałów 01, regał 21 poziom 2

Uwaga: ze słownika odczytywane są pozycje dla oddziału zgodnego z oddziałem przypisanym do zalogowanego użytkownika, który uruchamia transakcje.

 

miejsca składowania