Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów zatwierdzonych. Domyślnie wyświetlane są dokumenty z ostatnich 14 dni.

pw_rejestr

Dostępne w rejestrze funkcje: DOPISZ, PODGLĄD.

Polecenie DOPISZ

Polecenie wyświetla formularz dopisania dokumentu PW. Szczegółowy opis formularza zawiera strona Nowy dokument PW.

Polecenie PODGLĄD

Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu zawierające zakładki: DOKUMENT – dane nagłówkowe dokumentu; POZYCJE – zestawienie pozycji dokumentu.