Dostarczona instalacja zawiera standardowe konfigurację szablonów wydruków dokumentów. Użytkownik może dostosować wydruki dokumentów do własnych potrzeb i według własnych preferencji zmieniając szablony – pliki z rozszerzeniem RDL znajdujące się w folderze \RDLC\

Zmienione szablony wydruków należy zainstalować na serwerze SQL Reporting Services, zastępując standardowe wzorce.

Wcześniejsze wersje oprogramowania korzystały z wydruków w oparciu o Report Viewer (*.rdlc), od 2009 roku SoftwareStudio wdraża nowsze rozwiązanie oparte o Report Builder 2.0 (*rdl) oraz serwer raportów SQL. W związku z powyższym chcą personalizować wydruki należy modyfikować pliki RDL oraz zainstalować je na serwerze raportów w odpowiednim folderze.

W 2011 roku zrezygnowaliśmy ze standardu Report Builder 2.0 i wydruki przenieśliśmy do standardu Report Builder 3.3 – w efekcie minimalne wymagania co do wersji bazy SQL to 2008R2 lub nowsza.