Polecenie Priorytet umożliwia nam zmianę nadanego priorytetu w dokumencie bez konieczności jego modyfikacji.

awizo dostawy priorytet
Aby dokonać zmiany priorytetu należy zaznaczyć odpowiedni dokument, uruchomić polecenie Priorytet – pojawi nam się nowe okno:

awizo dostawy priorytet 1
W pierwszym oknie z listy rozwijanej możemy wybrać rodzaj priorytetu. Do wyboru mamy:

  • wysoki,
  • normalny,
  • niski.

W polu Magazynier możemy wybrać z listy rozwijanej pracownika odpowiedzialnego za realizacje dokumentu, w ostatnim oknie wpisujemy termin realizacji dokumentu.