Zestaw transakcji pozwalających na przeglądanie, edytowanie danych typu kartoteki np. magazynowe i kontrahentów.

MENU_KNASO.ASPX

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z przeglądaniem, dopisywaniem oraz wyszukiwanie kartotek magazynowych.

KNASO_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich kartotek asortymentowych wg domyślnych ustawień.

KNASO_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowej kartoteki asortymentowej.

MENU_KNKON.ASPX

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z przeglądaniem oraz dopisywaniem kartotek kontrahentów.

KNKON_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień.

KNKON_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowej kartoteki kontrahenta.

MENU_KNWMS.ASPX

Wyświetla sub menu związane z przeglądaniem, dopisywaniem oraz wizualizacją miejsc składowania.

KNWMS_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich miejsc składowania dopisanych w systemie wg domyślnych ustawień.

KNWMS_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego miejsca składowania.

KNUSL_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich usług dopisanych w systemie.

KNPAL_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich rodzajów palet dopisanych w systemie.