Pozycja menu wyświetla zestawienie towaru znajdującego się w strefie przyjęcia. Jest to towar oczekujący na składowanie.

pz_do_realizacji