userWyświetla rejestr dokumentów obrotu paletami skojarzonych z określonym (wybranym przez kliknięcie) kontrahentem.

W rejestrze aktywne są funkcje dopisania, podglądu, podglądu i dołączenia załączników oraz zdjęć.