Menu budowane dla miejsc składowania wg stref jest dynamicznie, co oznacza, że powstaje w zależności od zdefiniowanych w administratorze stref oraz regałów magazynowych.
Miejsca składowania można przeglądać zarówno wszystkie (w wybranej strefie magazynowej) jak i z podziałem na poszczególne regały.
W rejestrach aktywne są funkcje: dopisania, dopisania dowolnych notatek – komentarzy, zestawienie obrotów dla wybranej kartoteki magazynowej, podgląd stanów magazynowych na wybranej lokalizacji.

miejsca składowania strefy