Wydruk dokumentu dostawy

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji.

dostawy bezpośrednie PZB wydrukidostawy bezpośrednie PZB wydruk 1


dostawy bezpośrednie PZB wydruk