Wydruk dokumentu

Wydruk dokumentu awizo dostawy wykonywany jest przez użycie polecenia z górnego paska przycisków.

awizo dostawy wydruk dokumentu

Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji.

awizo dostawy wydruk dokumentu 1