Kreator zatwierdzania zleceń w programie magazynowym służy do hurtowego zatwierdzania zleceń ZWZ w buforze.

awizo dostawy kreator zatwierdzania zleceń

Po uruchomieniu opcji menu pojawi się lista zleceń ZWZ zapisanych do bufora (status SZARY).

awizo dostawy kreator zatwierdzania zleceń 1

Opcja zaznacz wszystkie umożliwia zaznaczenie wszystkich zleceń i ich zatwierdzenie. Istnieje również możliwość zaznaczenia tylko wybranych zleceń i ich zatwierdzenia.

UWAGA: Aby zlecenie znalazło się na liście Kreatora Zatwierdzania Zleceń w dokumencie musi być uzupełnione pole dostawca.