Menu informacje umożliwia dostęp do zestawień oraz raportów. Do zestawień i raportów brane są pod uwagę tylko i wyłącznie dokumenty zatwierdzone.

magazyn palet informacje

Zestawienia

Po wywołaniu menu w pulpicie nawigacyjnym zostanie wyświetlone menu szczegółowe.

Zestawienia zostały podzielone na sekcje. W każdej sekcji pozycje budowane są dynamiczne i uzależnione są od danych wprowadzonych do systemu.

Asortyment wg magazynów

Po wskazaniu magazynu zostanie wyświetlone zestawienie kartotek palet skojarzonych z wybranym magazynem wraz z aktualnym saldem końcowym.

Dokumenty magazynowe

Po wskazaniu rodzaju dokumentu zostanie wyświetlone zestawienie wszystkich dokumentów o wskazanym typie w określonym przedziale czasowym

Raporty

Po wywołaniu menu INFORMACJE/RAPORTY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wyświetlone menu szczegółowe

magazyn palet raporty

Aktualne salda palet dostawców

Aktualne salda palet dostawców

Po wskazaniu zostanie wygenerowany raport wskazujący aktualne salda wszystkich dostawców.
Aktualne salda palet odbiorców

Aktualne salda palet odbiorców

Po wskazaniu raportu, wybraniu przedziału czasowego zostanie wygenerowany raport wskazujący aktualne salda wszystkich odbiorców.
Aktualne salda palet przewoźników

Aktualne salda palet przewoźników

Po wybraniu raportu zostanie wygenerowany raport wskazujący aktualne salda wszystkich przewoźników.
Dokumenty przyjęć palet wg daty i platformy

Dokumenty przyjęć palet wg daty i platformy

Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowane zestawienie dokumentów przyjęć w wybranym przedziale  czasowym pogrupowane wg daty dokumentu i platformy.
Dokumenty przyjęć palet wg daty, kontrahenta i platformy

Dokumenty przyjęć palet wg daty, kontrahenta i platformy

Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowane zestawienie dokumentów przyjęć w wybranym przedziale  czasowym pogrupowane wg daty dokumentu, kontrahenta oraz platformy.
Dokumenty przyjęć palet wg platformy

Dokumenty przyjęć palet wg platformy

        Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowane zestawienie dokumentów przyjęć w wybranym przedziale  czasowym pogrupowane wg platformy.
Dokumenty wydań palet wg daty i platformy

Dokumenty wydań palet wg daty i platformy

Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowane zestawienie dokumentów wydań w wybranym przedziale  czasowym pogrupowane wg daty dokumentu i platformy.
Obroty palet wg dostawców

Obroty palet wg dostawców

Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowany raport wskazujący obroty magazynowego dla wszystkich dostawców we wskazanym przedziale czasowym.  
Obroty palet wg odbiorców

Obroty palet wg odbiorców

Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowany raport wskazujący obroty magazynowego dla wszystkich odbiorców we wskazanym przedziale czasowym.  
Obroty palet wg przewoźników

Obroty palet wg przewoźników

Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowany raport wskazujący obroty magazynowego dla wszystkich przewoźników we wskazanym przedziale czasowym.
Sumarycznie dokumenty przyjęć palet wg platformy

Sumarycznie dokumenty przyjęć palet wg platformy

Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowane sumy ilości występujących na dokumentach przyjęć w wybranym przedziale  czasowym pogrupowane wg platformy i daty dokumentu.