Instalacja bazy MS SQL

SoftwareStudio dostarcza bazę danych (strukturę oraz ustawienia startowe) w postaci kopii bazy danych [*.bak] lub skryptu [*.sql]. W zależności od posiadanej wersji należy albo dokonać odtworzenia bazy z kopii lub uruchomić skrypt tworzący bazę.

Instalacja bazy z pliku kopii BAK

 1. Uruchom SQL Server Management Studio.
 2. Zaloguj się jako Administrator (Windows Authentication)
 3. Sprawdź jakie bazy danych znajdują się w systemie.
 4. Otwórz formatkę „Restore database”
 5. Wskaż lokalizację pliku z bazą danych do zainstalowania (from device)
 6. Wskaż nazwę bazy „magazyn_wms” (ostatnia na rozwijanej liście) – uwaga zainstalwoanie bazy z inną nazwą wymaga zmian w konfiguracji pliku Web.config znajdującym się w głównym folderze aplikacji
 7. Po odtworzeniu bazy należy sprawdzić i ustawić właściwe uprawnienia dostępu do bazy (security)

Instalacja bazy ze skryptu SQL

 1. Uruchom SQL Server Management Studio.
 2. Zaloguj się jako Administrator (Windows Authentication)
 3. Sprawdź jakie bazy danych znajdują się w systemie.
 4. Otwórz plik ze skryptem (*.sql)
 5. Uruchom skrypt (polecenie !Execute lub klawisze <ctrl><e>)
 6. Po odtworzeniu bazy należy sprawdzić i ustawić właściwe uprawnienia dostępu do bazy (security)

Uwaga: w trakcie tworzenia bazy może zaistnieć potrzeba zmiany (modyfikacji) skryptu w zależności od posiadanej wersji SQL Server lub dostępu do określonych folderów.

Standardowo skrypty przygotowywane są dla bazy SQL wersji STANDARD w środowisku 64 bitowym, jeżeli jednak skrypt ma działać w środowisku 32 bitowym lub na bazie SQL Express wymagana jest zamiana:

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\

 

na

 

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\

 

Lub

 

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\

 

 

Kolejnym problemem, jaki może się pojawić po zainstalowaniu bazy ze skryptu to uprawnienia do bazy, uruchomienie programu wyświetli komunikat:

 

„Cannot open database „magazyn_wms” requested by the login. The login failed.

Login failed for user ‚ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA”

 

Oznacza to, że aplikacja nie ma uprawnień do bazy SQL i należy takie uprawnienia nadać.

 

 

Informacje na temat bazy danych Microsoft SQL Server:                     http://www.microsoft.com/poland/licencje/produkty/serwery/sql.aspx