SoftwareStudio dostarcza bazę danych (strukturę oraz ustawienia startowe) w postaci kopii bazy danych [*.bak] lub skryptu [*.sql].

W zależności od posiadanej wersji należy albo dokonać odtworzenia bazy z kopii lub uruchomić skrypt tworzący bazę.

Instalacja bazy z pliku kopii BAK

 1. Uruchom SQL Server Management Studio.
 2. Zaloguj się jako Administrator (Windows Authentication)
 3. Sprawdź jakie bazy danych znajdują się w systemie.
 4. Otwórz formatkę „Restore database”
 5. Wskaż lokalizację pliku z bazą danych do zainstalowania (from device)
 6. Wskaż nazwę bazy „magazyn_wms” (ostatnia na rozwijanej liście) – uwaga zainstalwoanie bazy z inną nazwą wymaga zmian w konfiguracji pliku Web.config znajdującym się w głównym folderze aplikacji
 7. Po odtworzeniu bazy należy sprawdzić i ustawić właściwe uprawnienia dostępu do bazy (security)

Instalacja bazy ze skryptu SQL

 1. Uruchom SQL Server Management Studio.
 2. Zaloguj się jako Administrator (Windows Authentication)
 3. Sprawdź jakie bazy danych znajdują się w systemie.
 4. Otwórz plik ze skryptem (*.sql)
 5. Uruchom skrypt (polecenie !Execute lub klawisze <ctrl><e>)
 6. Po odtworzeniu bazy należy sprawdzić i ustawić właściwe uprawnienia dostępu do bazy (security)

Uwaga: w trakcie tworzenia bazy może zaistnieć potrzeba zmiany (modyfikacji) skryptu w zależności od posiadanej wersji SQL Server lub dostępu do określonych folderów.

Standardowo skrypty przygotowywane są dla bazy SQL wersji STANDARD w środowisku 64 bitowym, jeżeli jednak skrypt ma działać w środowisku 32 bitowym lub na bazie SQL Express wymagana jest zamiana:

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\

 

na

 

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\

 

Lub

 

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\

 

 

Kolejnym problemem, jaki może się pojawić po zainstalowaniu bazy ze skryptu to uprawnienia do bazy, uruchomienie programu wyświetli komunikat:

 

„Cannot open database „magazyn_wms” requested by the login. The login failed.

Login failed for user ‚ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA SIECIOWA”

 

Oznacza to, że aplikacja nie ma uprawnień do bazy SQL i należy takie uprawnienia nadać.

 

 

Informacje na temat bazy danych Microsoft SQL Server:                     http://www.microsoft.com/poland/licencje/produkty/serwery/sql.aspx


Program magazyn Online

Dla wielu przedsiębiorców Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami. Do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się program magazynowy Online. Program magazyn Online...

Internetowy moduł magazynowy

Moduł internetowy dla kontrahentów (WMS) znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. (więcej…)

Program magazynowy, program magazyn online

Mobilny komputer używany w magazynach nazywany jest KOLEKTOREM DANYCH. Kolektor danych to wytrzymałe urządzenia działające OnLine poprzez sieć WiFi lub LTE. Osoby zarządzające magazynami, dążąc...

WMS program magazynowy

Program magazynowy korzysta z platformy Microsoft IIS Server, bazy danych MS SQL Server. WMS program magazynowy jest rozwiązaniem dla najbardziej wymagających firm logistycznych, handlowych i...

Magazyn Palet

Magazyn Palet Magazyn Palet umożliwia dopisanie kartotek palet, kontrahentów, przewoźników, platform i miejsc dostawy. Rola Magazyn Palet umożliwia także dopisanie dokumentów przyjęcia oraz wydania z...

Internet Explorer 11

Program uruchamiany może być na przeglądarce Internet Explorer do wersji 10 bez większych kłopotów. W 2013 roku wprowadziliśmy zmiany w standardzie na HTML5 dla produktów...