Platforma StudioSystem pozwala na uruchamianie aplikacji Windows (wersja zwana Framework) w stylu Microsoft Office, która wykorzystując konfigurację systemu buduje dynamicznie MENU i pozwala uruchamiać transakcje w zależności od uprawnień i ustawień.

Ponieważ elastyczność platformy StudioSystem pozwala na uruchamianie dowolnych transakcji i funkcjonalności za pomocą modułu FRAMEWORK możemy korzystać z każdej funkcjonalności dostępnej w ramach programów działających na platformie np.: Magazyn WMS, Magazyn Narzędzi, Magazyn Palet, Utrzymanie Ruchu CMMS, Dokumenty, CRM itp.

 

Logowanie

Logowanie

Autentykacja Po uruchomieniu programu następuje weryfikacja czy użytkownik, który uruchamia program jest dopisywany w systemie.   Logowanie Uwierzytelniony użytkownik ma zbudowane MENU wg roli do której jest przypisany, ale nie oznacza to j...
Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja

Aplikacja Framework to standardowa Windows instalowana na stacji roboczej, można wykorzystać do tego celu instalację metodą Microsoft ClickOnce, aby program przy każdym uruchomieniu sprawdzał czy opublikowana została nowsza wersja programu. Jeżeli w miejs...
Menu aplikacji

Menu aplikacji

Nawigacja po programie odbywa się za pomocą kilku metod dostępnych za pomocą aplikacji Framework. Głównym narzędziem do wybierania poszczególnych transakcji jest pasek ("wstążka") zakładek i przycisków, budowany jest automatycznie na podstawie t...
Ikony

Ikony

Program FRAMEWORK buduje menu w oparciu o konfigurację platformy StudioSystem, budowa menu składa się z: Zakładek wynikających z sekcji MENU Przycisków w zakładkach wynikających z definicji POZYCJI MENU   Dla pozycji MENU wersji ...
Sposób wyświetlania

Sposób wyświetlania

Konfiguracja ustawień systemowych dla użytkownika pozwala określić domyślny sposób uruchamiania aplikacji Framework.     Okno uprawnień systemowych udostępnia sekcję FRMK wynikającą ze skorowidza   Skorowidz FRMK Param...
WebService

WebService

Program Framework potrzebuje do pracy dostęp do metod WebService platformy StudioSystem. Standardowo dostęp jest poprzez wskazanie folderu z usługą w pliku konfiguracyjnym SwSFrmk.xml parametru:   SS_WebService np. <add key="SS_WebService" val...