APLIKACJE WMS

APLIKACJE WMS

Aplikacje WMS zintegrowane z SAP i dostępne online, takie jak WMS.net od SoftwareStudio, otwierają nowe możliwości w zakresie zarządzania magazynem. Integracja z SAP zapewnia spójność danych i precyzję operacji, podczas gdy dostęp online zapewnia elastyczność i mobilność. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom, firmy mogą zwiększyć efektywność, kontrolę i rentowność swojego magazynu.

Magazynowe systemy informatyczne

Aplikacja magazynowa Android

Aplikacja magazynowa Android jest łatwa w użyciu i może być dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwia ona tworzenie i zarządzanie zbiorami danych, tworzenie zapytań i raportów oraz przesyłanie informacji do innych użytkowników. Funkcje aplikacji obejmują raportowanie na temat stanów magazynowych i dostaw, a także tworzenie raportów dotyczących wydajności i wykorzystania zasobów.

Android to system operacyjny oparty na jądrze Linux, który jest przeznaczony dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. W ostatnich latach coraz częściej wykorzystywany jest również w magazynach jako system zarządzania magazynem.
WMS system Android do magazynu umożliwia pracę programu z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w systemy Android.

System umożliwia również pracę z czytnikami kodów podłączonymi do urządzeń mobilnych lub wbudowanymi w urządzenia. Dzięki temu można rejestrować dokumenty WZ/PZ/PW/RW na tablecie. Pozycje dokumentu dodawać można poprzez skanowanie kolejnych kodów asortymentowych. Moduł Android jest w pełni kompatybilny z platformą webową, dlatego możliwy jest podgląd stanów magazynowych na bieżąco.

APLIKACJE WMS

Prosty programu WMS wybierasz, gdy masz mały budżet i musisz iść na kompromis co do funkcjonalności.

Aplikacje WMS zintegrowane z SAP – nowa era zarządzania magazynem

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, efektywne zarządzanie magazynem to kluczowy element sukcesu każdej firmy. Aplikacje WMS zintegrowane z SAP, takie jak WMS.net od firmy SoftwareStudio, rewolucjonizują sposób, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają swoimi zapasami.

Integracja SAP z WMS.net – doskonałe połączenie

Wykorzystanie potencjału SAP

SAP jest jednym z najbardziej zaawansowanych i popularnych systemów ERP dostępnych na rynku. Jego funkcjonalność obejmuje wiele obszarów, w tym zarządzanie magazynem. Integracja aplikacji WMS.net z SAP pozwala firmom wykorzystać pełny potencjał tego systemu, zapewniając spójność danych, precyzję operacji i lepszą kontrolę nad zapasami.

Pełna synchronizacja danych

Dzięki integracji WMS.net z SAP, dane dotyczące stanów magazynowych, przyjęć, wydań i innych operacji są automatycznie synchronizowane między obiema aplikacjami. To oznacza, że firma ma dostęp do aktualnych informacji w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybką reakcję na zmiany i optymalne zarządzanie zapasami.

Aplikacje WMS dostępne online – mobilność i elastyczność

Dostęp przez Internet

Jednym z największych atutów aplikacji WMS.net firmy SoftwareStudio jest możliwość korzystania z niej online, poprzez Internet. Firmy mogą uzyskać dostęp do systemu magazynowego z dowolnego miejsca i urządzenia, co daje im większą elastyczność i mobilność w zarządzaniu swoimi zapasami.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Aplikacje WMS dostępne online, takie jak WMS.net, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności. Dostęp do danych jest chroniony za pomocą odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń, a regularne kopie zapasowe i monitorowanie systemu gwarantują, że firma nie straci ważnych informacji związanych z zarządzaniem magazynem.

Aplikacja magazynowa Android

APLIKACJE WMS. czyli prosty programu WMS wybierasz, gdy masz mały budżet i musisz iść na kompromis co do funkcjonalności.

Aplikacja WMS

Wygodna aplikacja WMS od SoftwareStudio służy optymalizacji zasobów magazynowych. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań oznacza minimalizację kosztów związanych z obsługą transportów towarów, a także rozmieszczenia ich w magazynie. Oprogramowanie magazynowe pracuje na urządzeniach z systemem Android (jako aplikacja), ale możliwe jest także wykorzystanie przeglądarki internetowej. Bieżąca aktualizacja danych dotyczących stanów magazynowych, jak również operacji odbywa się dzięki rozwiązaniu działającemu w chmurze. WMS można obsługiwać posiadając dostęp do Internetu, bez względu na miejsce przebywania osoby zarządzającej oprogramowaniem.

APLIKACJE WMS
APLIKACJE WMS

APLIKACJE WMS

Aplikacja magazynowa Android jest łatwa w użyciu i może być dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwia ona tworzenie i zarządzanie zbiorami danych, tworzenie zapytań i raportów oraz przesyłanie informacji do innych użytkowników. Funkcje aplikacji obejmują raportowanie na temat stanów magazynowych i dostaw, a także tworzenie raportów dotyczących wydajności i wykorzystania zasobów.
APLIKACJE WMS
dokumenty WMS
SAdam

Dokumentacja – Tabele SQL

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

Warehouse managment system
System CMMS

Księgowe konta analityczne

KSIĘGOWE KONTA ANALITYCZNE – Aby zdefiniować analitykę dla konta syntetycznego należy otworzyć konto, przejść na zakładkę Definicja analityki i wybrać Nowy (Definicja analityki)

Ekran logowania do programu
SAdam

Administrator programu

Administrator programu magazynowego WMS.net pełni kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu magazynowego. Dzięki umiejętnościom konfiguracyjnym, monitorującym i wsparciu technicznemu, administratorzy WMS.net są w stanie dostosować system do specyficznych potrzeb firmy i zapewnić efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. W połączeniu z integracją z SAP, WMS.net firmy SoftwareStudio staje się niezastąpionym narzędziem dla efektywnego zarządzania magazynem.

SAdam

Podgląd dokumentu Wz

[page_title] W programie możliwy jest podgląd dokumentu wydania towaru z magazynu WZ bez wydruku, wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD. Przed uruchomieniem podglądu należy zaznaczyć dowolną pozycję wybranego dokumentu przez kliknięcie. Okno podglądu dokumentu zamykane jest przez

program magazynowy Drzewka
SAdam

g_grid.aspx

Uniwersalna wyszukiwarka Zadaniem systemów bazodanowych jest umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji, niedoścignionym wzorem jest w tym zakresie google. Użytkownicy internetu szukają informacji w różnych baza danych na różnych stronach i portalach. Istnieje więc potrzeba dawania użytkownikom

aplikacja magazynowa Modyfikacja dokumentu RW
SAdam

Modyfikacja dokumentu RW

Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA i MODYFIKACJA. Przed edytowaniem dokumentu należy zaznaczyć dowolną pozycję dokumentu przez kliknięcie. W trybie edycji można dopisać lub usunąć pozycję