departament_insert.aspx

Transakcja dopisywania i edycji departamentów oraz inspekcji pracy.

 

departament_insert