Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą programu komputerowego Studio Magazyn WMS

Studio Magazyn WMS dostępny jest nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu. Jednak poprzez Internet z dowolnego miejsca na ziemi.

Zarządzanie magazynem za pomocą Studio Magazyn WMS pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp. Pracownikom firmy obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. A także usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety – nośnika.

Paleta otrzymuje w miejscu identyfikacji zakodowany adres określający miejsce składowania. Tworząc określoną strukturę organizacyjną magazynu(ów) należy brać pod uwagę rolę jaką magazyn spełnia w łańcuchu logistycznym. Gdyż struktura ta w każdym przypadku powinna dostosowywać się w sposób indywidualny do roli, którą spełnia przez magazyn.

Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. A w szczególności rozwiązań internetowych do pracy Online, oraz radiowych terminali mobilnych.

Zestawienia dokumentów, stanów, rejestry czy obrotów to podstawowe i szybkie narzędzia analityczne. Pozwalające pracownikom na kontrolę i weryfikację zgodności danych zapisanych w bazie systemu magazynowego ze stanami faktycznymi.

Studio Magazyn WMS

Program do zarządzania magazynem

SYSTEM MAGAZYNOWY

Zi ntegrowany z urządzeniami wspomagającymi pracę przyczynia się do znacznego przyspieszenia obsługi magazynów przy oczywistym wzroście efektywności prac magazynowych.

Oprogramowanie magazynowe wykorzystuje najnowszy sprzęt w postaci przenośnych niewielkich terminali, których używają pracownicy magazynu. Terminale te łączą się w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych i innymi urządzeniami wspomagającymi.

W miarę zwiększania się złożoności systemów i obejmowania przez nie coraz to nowych dziedzin życia integracja systemów nabiera coraz większego znaczenia. Integracja w informatyce to całokształt działań zmierzających do scalenia (spójności) rozwiązań informatycznych uzyskanych na zasadzie synergii. Wyróżnia się kilka odmian integracji:

  • aplikacji — działania związane z wdrażaniem rozwiązań specjalizowanego oprogramowania (branżowych);
  • danych — działania mające na celu eliminowanie z bazy danych powtórzeń oraz elementów zbędnych (w miarę użytkowania dane wykazują tendencję do dezintegracji);
  • sieciowa — działania związane z instalacją sieci lokalnych i rozległych, okablowania strukturalnego, światłowodów itp;
  • systemowa — działania z zakresu instalowania systemów operacyjnych, baz danych, oprogramowania biurowego, komunikacyjnego, okablowania strukturalnego, aktywnych urządzeń sieciowych, urządzeń pamięci masowych, łączy internetowych, kontroli dostępu, zasilania, instalacji alarmowych itp.

Program daje możliwość zarządzanie magazynem online, czyli z dostępem przez Internet. Studio Magazyn WMS .net to aplikacja przeznaczona jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Oprogramowanie dla magazynów wysokiego składowania oferuje funkcjonalność typu ewidencja na magazynie według numerów seryjnych (SN).

Program daje możliwość zarządzanie magazynem online, czyli z dostępem przez Internet. Studio Magazyn WMS .net to aplikacja przeznaczona jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania.

Personalizacja WMS
Personalizacja WMS

Na rynku istnieją różne systemy magazynowe służące sprawniejszej kontroli wszystkich prac i procesów zachodzących w danym magazynie. Jednak to właśnie SoftwareStudio proponuje swoim kliento…

Zarządzanie magazynem Online
Zarządzanie magazynem Online

Na rynku można znaleźć wiele systemów magazynowych. Współcześnie najwygodniejsze jest zarządzanie magazynem Online. Umożliwia to program WMS SoftwareStudio Zarządzanie magazynem Online -…

Program do magazynu
Program do magazynu

Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android lub w przeglądarce internetowej. Dlatego też tak łatwo jest zarządzać różnymi magazynami należącymi do t…