Stan magazynu na dowolny dzień

Czy jest możliwość wyświetlanie lub drukowania stanów magazynowych na wybrany dzień w programie magazynowym?  Wiele programów przechowuje statycznie informacje o stanie magazynowym jaki aktualnie wynika z zapisów (dokumentów magazynowych). Rozwiązania oparte o bazy SQL zwykle jednak pozwalają dość łatwo wyciągnąć informację o stanie magazynowym na dowolnie wybrany dzień. Wynika to fakty, że albo producent oprogramowania udostępnia odpowiednie funkcje zainstalowane w bazie SQL , albo można dokonać takich obliczeń odejmując od bieżącego stanu magazynowego sumy ilości obrotów z dni w okresie miedzy datą dzisiejszą a oczekiwaną.

Przeglądając możliwości dostępnych na rynku systemów prowadzących ewidencję magazynową znalazłem kilka rozwiązań jakie oferują producenci oprogramowania. Większość jednak oparta jest na wszelkiego rodzaju raportach analizujących dane i prezentujące wyniki na ekranie lub w postaci wydruków. Z punktu widzenia księgowego jest to zwykle wystarczające, a użytkownicy są tym bardziej zadowoleni gdy otrzymane wyniki mogą eksportować (zapisać) do arkusza excela w celu dalszej analizy.

Spora część tanich rozwiązań (a chyba znakomita większość systemów DOSowych) nie posiada takiej funkcjonalności, poza podawaniem stanów magazynowych na koniec konkretnych okresów rozliczeniowych np. księgowego rozliczenia wartości magazynu na koniec miesiąca. Ponieważ życie jest jakie jest, takie obliczenia i stany są zwykle dostępne z pewnym opóźnieniem, a nie rzadko obarczone błędami wynikającymi ze sposobu ewidencji dokumentów wpływających na stan magazynu np. faktury korekty.

Zupełnie inne podejście w tym zakresie prezentuje rozwiązanie SoftwareStudio, program Magazyn WMS.net działając na bazie Microsoft SQL Server pozwala na preznetację stanów magazynowych ad Hoc na dowolny dzień na bieżąco w postaci przeglądania tabel z kartotekami oraz za pomocą raportu stanu magazynowego.

Stan Magazynowy na wybrany dzień

Transakcja menu kartotek magazynowych udostępnia opcje wyboru przeglądania kartotek z informacją o stanie na dowolnie wybrany dzień. Transakcja działa oczywiście zarówno w wersji przeglądarkowej jak i windows (framework). Dostępne są dwie wersje przeglądania stanów:

  • widok ogólny
  • widok szczegółowy
Stany na dzień są realizowane za pomocą tej samej funkcji SQL co zwykłe stany, wówczas podawana jako parametr jest data bieżąca systemu operacyjnego.

Stan magazynu na dzień – widok ogólny

Prezentuje poszczególne kartoteki i podaje sumaryczne stanu ilościowe dla każdej kartoteki, w nagłówku tabeli wyświetla jest informacja na jaki dzień są wyświetlane stany magazynowe.

 

Stan magazynu na dzień – widok szczegółowy

Prezentuje poszczególne kartoteki magazynowe z dokładnością do numerów seryjnej poszczególnej kartoteki, czyli jeżeli dany produkt (np. KLUCZ NASADOWY) znajduje się w magazynie w ilości 2400 sztuk, ale oznaczony jest 3 różnymi numerami partii to w zestawieniu będzie występował w 3 wierszach w rozbiciu na poszczególne numery partii.

 

Raport stany magazynowe na dzień

Standardowo program Magazyn WMS.net udostępnia raporty w sekcji „STANY MAGAZYNOWE”, w ramach której zainstalowane są raporty pozwalające przeglądać stan magazynu ilościowo lub wartościowo, wg podstawowych jednostek lub przeliczanych np. na metry kwadratowe (m2) czy kilogramy. Raporty stanów magazynowych są dostępne zarówno dla wersji uruchamianych przez przeglądarkę internetową jak i aplikacje windows (framework).

Okno raportu pozwala za pomocą kalendarza w nagłówku określić dowolny dzień stanów magazynowych, domyślnie ustawiany jest stan na dany moment (dzień). Otrzymany raport wyświetlany jest w postaci podglądu na ekranie, za pomocą standardowych funkcji eksportu można zapisać wynik raportu w formacie:

  • XLS – excel
  • PDF – acrobat
  • DOC – word

 

 

Raport można zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb, przykładowo za pomocą Report Builder możemy w raporcie dodać kolumnę przeliczającą stan magazynu (kartotek magazynowych) dla poszczególnych numerów partii na metry kwadratowe (m2).