REPORT BUILDER – Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników

Report Builder w narzędziowni”>

Report Builder w narzędziowni”>częściowe podsumowywanie i gromadzenie danych liczbowych, podsumowywanie danych według kategorii i podkategorii oraz tworzenie niestandardowych obliczeń i formuł;

 • Report Builder w narzędziowni”>przenoszenie wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy (czyli „przestawianie”) w celu uzyskania różnych podsumowań danych źródłowych;
 • Report Builder w narzędziowni”>prezentowanie zwięzłych, atrakcyjnych i opatrzonych adnotacjami raportów w trybie online lub wydrukowanych.
 • Report Builder w narzędziowni”>rozwijanie i zwijanie danych oraz wyświetlanie szczegółów dotyczących wartości; sortowanie, filtrowanie oraz grupowanie pól i elementów; zmienianie funkcji podsumowania oraz dodawanie niestandardowych obliczeń i formuł.
  Report Builder w narzędziowni”>zmienianie formy raportu tabeli przestawnej: forma kompaktowa, forma konspektu, forma tabelaryczna;

 • Report Builder w narzędziowni”>zmienianie kolejności pól lub elementów.
 • Report Builder w narzędziowni”>zmienianie sposobu wyświetlania błędów i pustych komórek; zmienianie sposobu wyświetlania elementów i etykiet bez danych; wyświetlanie lub ukrywanie pustych wierszy.
 • Report Builder w narzędziowni”>ręczne i warunkowe formatowanie komórek i zakresów; zmienianie ogólnego stylu formatowania tabeli przestawnej; zmienianie formatu liczb dla pól; uwzględnianie formatowania serwera OLAP.
 • Studio Raporty.net

  report-builder-wykres-porownanie-raport

  Oferujemy uniwersalny moduł udostępniania raportów zainstalowanych na serwerze MS SQL Server – Program Studio Raporty.net. Raporty wykorzystujące Reporting Services publikowane na serwerze SQL można udostępniać użytkownikom przez przeglądarkę internetową. Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office. Rozwiązanie oferuje ponadto wiele ciekawych elementów, np. możliwość tworzenia elastycznego układu raportu oferowane przez język definicji raportu programu SQL Server 2008; wizualizacje danych, w tym wykresy i mierniki; pola tekstowe obsługujące tekst sformatowany; eksportowanie do formatu programu Microsoft Office Word, Excel czy PDF

  report-builder-wykres-porownanie