logistyka

Web Ordering

WebOrdering

W gospodarce magazynowej pojęcie Web Ordering oznacza dostęp przez Internet do dedykowanej platformy www.

Za jej pomocą której wybrani, zalogowani użytkownicy mają dostęp do wybranych funkcjonalności systemu WMS. W szczególności klienci magazynów za pomocą modułu WebOrdering składają zamówienia (zlecenia) związane z wysyłką towarów z magazynu.

(więcej…)