SoftwareStudio program magazynowy

Program magazynowy firmy SoftwareStudio

Drukowanie do PDF lub XLS

Drukowanie do PDF lub XLS

Transakcja drukowania dokumentów rdlc/wydruk_refno.aspx standardowo pozwala na wyświetlanie dokumentów w postaci podglądu na ekranie z opcjami wydruku czy eksportu do różnych formatów. Można wymusić inne zachowanie podając parametr uruchomienia transakcji

  • export=pdf – aby utworzyć dokument Acrobat Reader PDF 
  • export=xls – aby utworzyć dokument Excel

Czytaj więcej O tej wersjiDrukowanie do PDF lub XLS

Uprawnienia specjalne dla użytkowników

Uprawnienia specjalne dla użytkowników

StudioSystem oferuje bardzo bogaty i rozbudowany model nadawania uprawnień dla poszczególnych użytkowników oprogramowania. Dla każdego użytkownika indywidualnie możemy nadawać uprawnienia do: uruchamiania każdej z zainstalowanych transakcji, dostępu do pozycji w zdefiniowanych MENU każdej zainstalowanej roli, ustawień do wybranego oddziału, magazynu czy MPK. Ponadto administrator może tworzyć specjalne uprawnienia do określonych transakcji wymuszając tym samym dodatkowe ograniczenia w działania danej transakcji.

Czytaj więcej O tej wersjiUprawnienia specjalne dla użytkowników