Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Transakcja x_grid.aspx pobiera dane z wybranego źródła danych, poniższa dokumentacja opisuje sposoby konfiguracji.

Rodzaje połączeń

Standardowo program pozwala na definicję 2 rodzajów połączeń do baz:

  • softwarestudioConnectionString – domyślna baza StudioSystem
  • customConnectionString – personalizowana baza na potrzeby indywidualnych wdrożeń, pozwala na swobodne dodawanie tabel, kolumn, funkcji itp.

Definicję połączeń do baz zapisuje się w pliku konfiguracyjnym web.config znajdującym się w głównym folderze systemu. Przykładowe zapisy:

<connectionStrings>
<clear/>
<add name=”softwarestudioConnectionString” connectionString=”Data Source=NazwaSerwera;Initial Catalog=Studio_System;User ID=NazwaUzytkownika;Password=Haslo” providerName=”System.Data.SqlClient”/>
<add name=”customConnectionString” connectionString=”Data Source=NazwaSerwera;Initial Catalog=Studio_System_Custom;User ID=NazwaUzytkownika;Password=Haslo” providerName=”System.Data.SqlClient”/></connectionStrings>

 

gdzie:

  • Data Source – nazwa serwera bazodanowego SQL
  • Initial Catalog – nazwa bazy danych
  • User ID – nazwa użytkownika jakim system loguje się do bazy SQL
  • Password – hasło użytkownika do zalogowania

 

Kolejnym krokiem konfiguracyjnym jest ustawienie lub udostępnienie słownika źródeł danych:

konfiguracja oprogramowania zdefiniowane źródła danych

 

konfiguracja oprogramowania zdefiniowane źródła danych tabela

 

 

Przypisanie połączenie do widoku

Mając zdefiniowane połączenia w pliku web.config oraz ustawiony skorowidz możemy w module KONFIGURACJA SYSTEMU w tabeli widoków, wskazać nazwę jakiego połączenia ma użyć transakcja x_grid.aspx w celu pobrania danych.

konfiguracja oprogramowania źródła danych xgrid