Rejestr dokumentów wygenerowanych automatycznie przez program magazynowy WMS.met, które zawierają pozycje stanowiące niedobory na arkuszu inwentaryzacyjnym.