Dokumenty PZ bufor

przyjęcie Pz bufor

W rejestrze wyświetlane są dokumenty PZ w buforze, czyli dokumentu niezatwierdzone ostatecznie przez obsługę magazynu. W rejestrze dostępne są funkcje: dopisania, modyfikacji, dopisania operacji magazynowych, dopisania przyjętych palet, dopisania transportu oraz dowolnych komentarzy – notatek.

przyjęcie Pz bufor 1