Użycie polecenia ZAMKNIJ wyświetla zestawienie pozycji dokumentu oraz komunikat dotyczący zamknięcia inwentaryzacji.

 

Potwierdzenie polecenia ZAMKNIJ zmienia status dokumentu inwentaryzacji – w polu STAN zostaje zapisany symbol . Zamknięta inwentaryzacja nie jest modyfikowalna.

Po zamknięciu inwentaryzacji automatycznie dopisane zostają dokumenty niedoboru i nadwyżek, dla tych pozycji, które wykazywały różnice inwentaryzacyjne. Dokumenty wyświetlane są odpowiednio w rejestrach: NIEDOBORY Z INWENTURY i NADWYŻKI Z INWENTURY.

 

spis z natury