Modyfikacje dokumentu oraz jego zapisanie wykonywane są w trybie edycji uruchamianym przez użycie polecenia EDYCJA. Edycja jest uruchamiana dla dokumentów zleceń oraz dokumentów magazynowych ze statusem w buforze (szare).

awiza dostaw bufor

awiza dostaw bufor 1

Przed edytowaniem dokumentu należy zaznaczyć dowolną pozycję dokumentu przez kliknięcie.

awizo dostawy edycja
W trybie edycji można dopisać nowe pozycje oraz usunąć już zapisane. Usunięcie pozycji wymaga jej zaznaczenia.
Pozycja dokumentu usuwana jest przez użycie klawisza .
W trybie edycji dokument jest zatwierdzany przez użycie polecenia ZAPISZ.

 

awizacja transportu