Wyświetla rejestr kartotek odfiltrowanych wg magazynów. Menu jest budowane dynamicznie i uzależnione jest od pozycji magazynów zdefiniowanych w administratorze.

kartoteki wg magazynów

 

kartoteki wg magazynów menu

 

kartoteki wg magazynów lista

W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, dołączenia dowolnej notatki, załącznika lub zdjęcia, podglądu oraz zestawienie obrotów dla kartoteki.