W oknie podglądu kartoteki wyświetlane są w poszczególnych zakładkach informacje o kartotece, parametrach kartoteki, zestawienie stanów asortymentu wraz ze szczegółami składowania oraz statystyka obrotów według typu dokumentu. Okno podglądu zamykane jest przez użycie przycisku X.
Program magazynowy WMS.net pozwala więc przeglądać najważniejsze dane dotyczące kartotek magazynowych za pomocą zestawienia tabelarycznego oraz podgląd szczegółów każdej pojedynczej kartoteki. Zakres informacji wyświetlany w kartotece i jej podglądzie może być dowolnie zmieniony i dostosowany za pomocą modułu KONFIGURACJA.