Systemy informatyczne w magazynie

SoftwareStudio Systemy informatyczne w magazynie

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy informatyczne w magazynie stanowią ważny element działalności. Wspierają one działanie systemu zarządzającego klasy ERP.

Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych. Oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji. Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych. Swobodne przenoszenie ich z modułu do modułu.

To z kolei pozwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach.

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie lub sterowanie procesami gospodarczymi istnieje potrzeba szybkiego i niezawodnego przechwytywania dużej liczby danych. Funkcje takie spełniają systemy automatycznej identyfikacji, które pozwalają na automatyczne przechwytywanie i przesyłanie wielu różnych danych wykorzystywanych w łańcuchach dostaw.

Realizujemy to poprzez zastosowanie unikalnych w skali świata oznaczeń towarów, jednostek logistycznych, firm i lokalizacji fizycznych według standardów GS1.

W systemach tych wykorzystujemy technologie kodów kreskowych oraz technologie radiowe (EPC/RFID). A także  związane z nimi Elektroniczne Kody Produktów (EPC/RFID).

Ponieważ system dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki.

W systemie WMS operator generuje odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Sprawdź jakie systemy informatyczne w magazynie oferuje SoftwareStudio.

Oprogramowanie od SoftwareStudio to system klasy WMS (Warehouse Management System). Jest to system, który może działać samodzielnie. Ale też można automatycznie synchronizować wprowadzane dane z nadrzędnym systemem ERP. Dlatego WMS od SoftwareStudio to intuicyjny i profesjonalny program do zarządzania magazynem. Transakcją w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementu stanowiącego składnik witryny WWW programu magazynowego. Jak i dowolna inna strona z innej witryny WWW. Wyświetlona tabela pozwala na dopisywanie, a także edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja. Czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika.

SoftwareStudio od 2008 roku oferuje oprogramowanie do magazynu. Rodzaje przepływów w magazynie to ruchy jednostek po ich przyjęciu do magazynu, ruchy wewnątrz magazynu oraz w momencie ich wydania. Ponieważ niektóre magazyny mają różne strefy operacyjne w zależności od rodzajów produktu i metod ich składowania. W magazynie spotykamy strefy przeładunków pośrednich. Mogą być konieczne różne procedury robocze, które wymagają przepływów o średnim bądź wysokim stopniu złożoności.
zarządzanie magazynem

Co wybrać do zarządzania magazynem?

Zastosowanie aplikacji do prowadzenia magazynu w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika).

Magazyn z narzędziami i BHP

Oprogramowanie, które używać będziesz w magazynie z narzędziami powinno być szybkie i niezawodne. Musi być oparte na stabilnych rozwiązaniach informatycznych. Tym wyróżnia się oprogramowanie SoftwareStudio. Pozwala na ekspresową edycję informacji, ale też szybkie przeglądanie danych i tworzenie raportów oraz zestawień.

raporty-sql-server- reporting services

Microsoft SQL Reporting Services

Po zainstalowaniu serwera Microsoft SQL Reporting Services pierwszą czynnością jest nadanie sobie uprawnień administracyjnych. Adres dostępowy serwera można sprawdzić w: Reporting Services Configuration Manager > Report Manager URL (np. http://nazwaserwera/Reports). Adres serwera raportowego trzeba wkleić w przeglądarce Internet Explorer uruchamianej w trybie administracyjnym, a następnie nadać sobie uprawnienia administracyjne. Microsoft SQL Reporting Services.

program magazynowy klienta

Personalizacja WMS

System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów. System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów.

Program Magazynowy magazyn wysokiego składowania, Program Magazynowy

Zarządzanie magazynem Online

Kolektor magazynowy to mobilny komputer pełniący rolę dodatkowego modułu w magazynie wysokiego składu rozszerzający funkcjonalność systemu WMS. Magazynowy kolektor danych (terminal WiFi) jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu Operacyjnego Windows CE, Windows Mobile lub Android.

Program magazyn

Programy magazynowe

Dokumenty magazynowe w systemie WMS – dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Urządzenie wyposażone zostało w sloty. Dla optymalizacji przenośnych aplikacji. Program WMS umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją asortymentu przypisanego do konkretnych miejsc lokalizacji.

oprogramowanie magazynowe

Gospodarka magazynowa WMS

Softwarestudio rozwija swoje oprogramowanie równolegle na obie platformy: Windows i Android. Docelowo rozwój aplikacji magazynowej dla Windows zostanie wstrzymany. Jeżeli państwa firma planuje zakup urządzeń to proponujemy wybór terminali zebra (motorola) z systemem Android.

DEMO Systemy informatyczne w magazynie

SoftwareStudio od 2008 roku oferuje oprogramowanie do magazynu. Rodzaje przepływów w magazynie to ruchy jednostek po ich przyjęciu do magazynu, ruchy wewnątrz magazynu oraz w momencie ich wydania. Ponieważ niektóre magazyny mają różne strefy operacyjne w zależności od rodzajów produktu i metod ich składowania. W magazynie spotykamy strefy przeładunków pośrednich. Mogą być konieczne różne procedury robocze, które wymagają przepływów o średnim bądź wysokim stopniu złożoności.
DEMO