x_grid.aspx parametry

Transakcja do działania wymaga podania listy parametrów.

Parametr