SoftwareStudio program magazynowy

Program magazynowy firmy SoftwareStudio

Rozliczenie kosztów

Rozliczenie kosztów

Koszty usług magazynowych Pozycja menu Rozliczenie kosztów wyświetla okno submenu z trzema pozycjami: Nowe rozliczenie otwiera formularz tworzenia nowego rozliczenia kosztów. Rozliczenia kosztów – bufor zawiera rejestr rozliczeń kosztów zapisanych w buforze Rozliczenia kosztów zawiera rejestr zapisanych rozliczeń kosztów. Wywołanie pozycji submenu Nowe rozliczenie kosztów wyświetla formularz dopisania rozliczenia kosztów. W górnej części formularza znajdujeWięcej oRozliczenie kosztów[…]

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom.

Gospodarka magazynowa stanowi obok transportu jedną z najważniejszych ogniw w sferze logistyki. 

Dobrze opracowany system logistyczny wyposażony w odpowiednie narzędzia pracy (urządzenia i oprogramowanie) i odpowiednio przygotowane do niego magazyny sprawiają, że przebieg materiałów w procesie logistycznym odbywa się sprawnie i bez zakłóceń.

Czytaj więcej O tej wersjiGospodarka magazynowa