Program do zarządzania magazynem

Program do zarządzania magazynem

Program do zarządzania magazynem

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem za pomocą komputerowego oprogramowania magazynowego, nie tylko bezpośrednio personelowi znajdującemu się na terenie zakładu, ale poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi. Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz radiowych terminali mobilnych.

Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych ASP.Net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp pracownikom firma obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania a to dzięki – program magazynowy online.

Programy do zarządzania magazynem wykraczają daleko poza standardowe funkcje zintegrowanych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów.

system zarządzania magazynem WMS

Wiele nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy ERP lub MRPII. Oczywiście taki system zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalny. Integracja programu magazynowego z wewnętrznym systemem ERP firmy może jednak poszerzyć go o dodatkowe funkcjonalności i polepszyć przepływ informacji z magazynu do innych systemów informatycznych w firmie.

Program do zarządzania magazynem
Program do zarządzania magazynem

 

Trudno wyobrazić sobie zarządzanie magazynem, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera i odpowiedniego oprogramowania. Zastosowanie PROGRAMU DO ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej.

 

zarządzanie magazynem
zarządzanie magazynem

 

Wykorzystanie technologii Microsoft do tworzenia oprogramowania do zarządzania magazynem jest zasadne, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania systemowego tej firmy. Program do zarządzania magazynem WMS.net został w całości zaprojektowany, zaprogramowane oraz przetestowany przy użyciu oprogramowania Microsoft, zarówno w środowisku serwerowym (Windows Server) jak i stacji roboczych Windows XP, Vista oraz Windows 7.

Zdjęcia dla: ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

[page_title]