Program do prowadzenia magazynu

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa bez programu do prowadzenia magazynu.

Zastosowanie PROGRAMU DO PROWADZENIA MAGAZYNU w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej nośnika.

oprogramowanie w magazynie

Specjalistyczne firmy logistyczne mogą oferować swoim klientom dostęp do danych za pomocą magazynowego modułu internetowego.

Program magazynowy

Internetowy moduł magazynowy

Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji: o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom na przykład właścicielom przechowywanego towaru. Jednocześnie istnieje możliwość wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.). Moduł wykorzystywany jest zwykle w sytuacji, gdy firma prowadzi magazyn na zasadzie outsourcingu i świadczy usługi magazynowania innym podmiotom.

Program do prowadzenia magazynu
Program magazynowy

Gospodarka magazynowa

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi. Jednym z nich jest informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składowania.

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do prowadzenia magazynu.

Program do prowadzenia magazynu

Program do prowadzenia magazynu WMS.net

Program do prowadzenia magazynu Studio WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji operacji (działalności):

 • przyjmowania,
 • magazynowania,
 • konfekcjonowania,
 • komisjonowania,
 • wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. 

Program WMS umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją asortymentu przypisanego do konkretnych miejsc lokalizacji. Użytkownik ma możliwość definiowania sposobu zagospodarowania przestrzeni (powierzchni i wysokiego składowania) magazynowej w tym sektorów, rzędów, regałów i półek.

Program magazynowy

Nowoczesny magazyn

Nowoczesny magazyn wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania, jednym z takich narzędzi jest program do prowadzenia magazynu w technologii Asp.net Studio WMS.net w technologii Asp.Net to nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę MS SQL.

Program do prowadzenia magazynu

Zadania realizowane przez program do prowadzenia magazynu

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego.  

Program do prowadzenia magazynu dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Program do prowadzenia magazynu

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na:

 • pełnym zabezpieczeniu materiałów przyjętych do magazynu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 • prowadzeniu szczegółowej ewidencji materiałowej;
 • właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego;
 • bieżącej konserwacji materiałów znajdujących się w magazynie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów łatwo ulegających zepsuciu lub uszkodzeniu;
 • bieżącej kontroli stanu zapasów materiałowych i ich analizie w celu wyeliminowania zapasów zbędnych i nadmiernych;
 • gospodarce opakowaniami.


Terminale mobilne w magazynie
Terminale mobilne w magazynie

Terminale mobilne zapewniają zdalny dostęp do informacji oraz wymianę danych między operatorem, a oprogramowaniem zarządzającym magazynem wysokiego składowania. Terminale to wytrzymałe urz…

Program Magazynowy Android
Program Magazynowy Android

Aplikacja mobilna jako moduł systemu WMS.net Tworzenia, wdrażanie i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnowszych wersji systemu Android w tym program m…

Demo programu magazyn wysokiego składowania
Demo programu magazyn wysokiego składowania

Demo programu magazyn wysokiego składowania Producenci oprogramowania często zamiast udostępniać wersje demonstracyjne swoich programów, pokazują ich funkcjonalność za pomocą prezentacji …

Integracja programu z systemem ERP
Integracja programu z systemem ERP

INTEGRACJA PROGRAMU Z SYSTEMEM ERP – Połączenie programu Studio CMMS.net z systemem klasy ERP, np. SAP R3 Integracja z systemem SAP Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym c…

Web Ordering
Web Ordering

W gospodarce magazynowej pojęcie Web Ordering oznacza dostęp przez Internet do dedykowanej platformy www. Za jej pomocą której wybrani, zalogowani użytkownicy mają dostęp do wybranych funkc…

magazyn-tkanin

Program Magazynowy Android

Aplikacja mobilna jako moduł systemu WMS.net Tworzenia, wdrażanie i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnowszych wersji systemu Android w tym program magazynowy…
oprogramowanie magazynowe

Bezpieczeństwo w magazynie

Magazyn WMS.net – narzędzie podnoszące bezpieczeństwo w magazynie Warehouse Management System jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów umożliwiając zwiększenie liczby realizowanych zleceń na…
Warehouse Management System magazyn tkanin

Magazyn tkanin

Magazynowanie tkanin, czyli towarów przechowywanych w zwojach, rolkach oraz balach. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY Magazyn Narzędzi Oprogramowanie Magazyn Narzędzi. Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmą…
program magazynowy

Obsługa programu

Obsługa programu Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące sposobu korzystania z naszego oprogramowania. TERMINOLOGIA Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji, są to informacje pomocne…