Transakcja służy do wyświetlenia stanów magazynowych oraz aktualnych miejsc składowania wskazanego asortymentu.

Po zeskanowaniu kodu asortymentu zostaną wyświetlone jego aktualne miejsca składowania wraz z ilością składowana, data produkcji, terminem ważności oraz numerem serii/partii produkcyjnej

 

Aktualne stany asortymentu